GRUPURI DE LUCRU

COMISIA DE ETICĂ

PREȘEDINTE

Prof. Dr. Robert Ancuceanu

MEMBRI

 • Conf. Dr. Gabriela Tătărîngă
 • CS III Gabriela Dumitrița Stanciu

COMISIA REDACTARE BULETIN INFORMATIV

 • As. Univ. Răzvan Nicolae Rusu
 • ACS Leontina Elena Filipiuc
 • Drd. Ioana Macadan
 • Drd. Mihaela Paraschiv

COMISIA ORGANIZARE EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE

 • SL Dr. Delia Bulea
 • SL Dr. Daniela Carmen Ababei
 • SL Dr. Alexandru Vasincu
 • ACS Silviu Iulian Filipiuc

COMISIA TRANSLARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

 • Conf. Dr. Andrei Neamțu
 • As. Univ. Dr. Monica Neamțu

SECRETARIAT MEMBRI

 • As. Univ. Oana Dana Arcan
 • ACS Silviu Iulian Filipiuc

WEBMASTER