Articole științifice

LUCRĂRI PUBLICATE IN EXTENSO

REVISTE ISI

1. D. Mosoiu, Mungiu O.C., B. Grigore and A. Landon, Romania: Changing the Regulatory Environment, Journal of Pain and Symptom Management, Volume 33, Issue 5, May 2007, p 610-614

2. Jaba IM, Tamba B, Manolidis G, Mungiu O.C., Variation in the analgesic activity of opioid-like peptides fragments in correlation with the amino acidic sequence, Central European Journal of Medicine, vol 2 (no. 4), 2007, 417-429(E).

3. Chiriac, Horia; Moga, Anca-Eugenia; Iacob, Gheorghe; Mungiu, O. C. Amorphous Magnetic Microspheres For Biomedical Applications, Journal Of Magnetism And Magnetic Materials 2005, 293 (1): 28-32(E).

4. Gheorghiu M, Popa G, Mungiu O.C., Improving Blood And Tissue Compatibility Of Poly(Ethylene-Terephthalate) By Ion-Beam Treatment, Journal Of Bioactive And Compatible Polymers 1991, 6 (2): 164-177(E).

5. Dumitriu S., Mungiu O.C., Popa M., Dumitriu M., Dumitriu C., Bioactive Polymers .62. A Novel Macromolecular Drug Based On 5-Acetylamino-2-Sulfamoyl-1,3,4 Thiodiazole Drug Development And Industrial Pharmacy 1990, 16 (2): 267-281(E).

6. Dumitriu S., Popa M., Mariana Dumitriu, Vancea P., Mungiu O.C., Dumitriu D.: Bioactive Polymere 54; Pharmacological Properties of Modifed Neomycin, J. of Biomaterials Applications (USA), vol. 6 (1), 80, 1991 (E).

7. Mungiu O.C., Gogalniceanu D., Leibovici M., Negulescu I.: On the Medical Use of Cyanacrylic esters; Toxicity of pure N-Butil & Cyanacrylate, J.Polymer Science 1979, 66 (189-193).

ISI Proceedings

1. Mungiu O.C., I. M. Jaba, D. G. Ionescu: Analgesic effect of L-arginine on acute pain models on mice, Recent Views on Clinical Pain, Monduzzi Editore, Bologna, 2002, 287-290 (E)

2. Serban DN, Serban IL, Jaba IM, Tamba B, Mungiu O.C., Vascular Effects and Mechanisms of Action for Certain Enkefalin related Peptides, Joint Meeting of the Slovak Physiological Society, the Physiological Society and the Federation of European Physiological Societies, Medimond International Proceedings, 2007, 59-62 (E).

3. L Hurjui, IL Serban, DN Serban, D Paduraru, Mungiu O.C., Acute effects of homocysteine upon endothelium-dependent relaxation of resistance arteries, Joint Meeting of the Slovak Physiological Society, the Physiological Society and the Federation of European Physiological Societies, Medimond International Proceedings, 2007, 55-58 (E).

4. IL Serban, DN Serban, ES Tucaliuc, SM Hogas, Mungiu O.C. , EDHF Mediation of carbachol-induced relaxation in rat mesenteric arteries contracted by various agents, Joint Meeting of the Slovak Physiological Society, the Physiological Society and the Federation of European Physiological Societies, Medimond International Proceedings, 2007, 73-76 (E).

5. B. Tamba, I.M.Jaba, Mungiu O.C., Experimental Data Regarding the Acute Effect on Nociception of Low Doses of Systemically Administered Manganese, the 8th Congress of the European Association of Clinical Pharmacology and Toxicology, Medimond International Proceedings, 2007, 59-65 (E).

LUCRARI IN BAZE DE DATE INTERNATIONALE

LUCRARI PUBLICATE IN REVISTE RECUNOSCUTE CNCSIS B sau B+

1. Dorogan D., Mungiu O.C.: Respiraţia tisulară a muşchilor antagonişti, Rev.Fiziol.Normal. şi Patol., vol. 11, nr. 6, 1965, p.538 (E)

2. Dorogan D., Stefan I., Scoban Ileana, Topoliceanu Fl., Mungiu O.C., Rosca Valeria: Influenţa unor factori biochimici ai muşchilor antagonişti asupra activităţii pulsatile a inimii de broască, Rev.Fiziol.Normal. şi Patol., vol. 13, nr. 1, 1967, p.31 (E)

3. Gh.Gh. Popovici, Mungiu O.C., Emilia Botez, Dana Caraman, Ababei L.: Influenţa neomicinei şi streptomicinei asupra respiraţiei şi glicolizei la nivelul diafragmei de şobolan, Rev. Fiziol. Normal. şi Patol., vol. 15, nr. 6, 1969, p.545(E)

4. Gh.Gh. Popovici, Mungiu O.C., Maria Filip, Emilia Botez, Ababei L.: The Influence of Some Antibiotics on Stationary Nad and NADP Concentration in the Rat Liver and Kidney, Arch.Int.Pharmacodyn., 1970, p.73-78 (E)

5. Mungiu O.C., Popovici Gh.Gh., Maria Filip, Emilia Botez, Ababei L.: Efecte comparative ale cloramfenicolului pur şi ale succinatului de cloramfenicol asupra respiraţiei şi a glicolizei omogenatului de ficat de şobolan, Rev. Fiziol. Normal. şi Patol., vol. 16, nr. 3, 1970, p.281 (E)

6. Mungiu O.C.: Studii experimentale asupra corelaţiei dintre unele efecte secundare ale unor antibiotice şi metabolismul energetic al celulei animale, Teza de doctorat susţinută în 24 iunie 1971 (E)

7. Popovici Gh.Gh., Mungiu O.C., Ababei L.: Corelaţii între efectele secundare ale unor antibiotice şi modificările metabolice în celula animală, Rev.Med.Chir., Iaşi, nr. 3, 1971 (E)

8. Lucia Moisa, Pavelescu M., Mungiu O.C., Anişoara Dobre: Cercetarea metabolismului bazal şi al consumului de oxigen al ţesutului cerebral după administrarea unor substanţe anticonvulsivante, Rev.Med.Chir., Iaşi, nr. 1, 1971, p.149-153 (E)

9. Popovici Gh.Gh., Mungiu O.C., Trandafirescu M., Emilia Botez, Cernătescu D., Ababei L.: The Influence of Some Antibiotics on Hexokinase and Piruvatkinase Activity in the Rat Liver and Kidney, Arch.Int.Pharmacodyn., 1971, p.180 (E)

10. Mungiu O.C., Popovici Gh.Gh., Trandafirescu M., Emilia Botez, Dana Caraman, Ababei L.: Influenţa cloramfenicolului asupra respiraţiei şi glicolizei omogenatului de creier de şobolan, Rev.Fiziol.Normal. şi Patol., vol. 17, nr. 2, 1971, p. 177 (E)

11. Mungiu O.C., Nechifor M., Diaconescu V.: Does it a Prostaglandin (PG) Step in Morphine Stimulated Contraction of the Uterus?, Rev.Med.Chir., nr.2, 1976, p.264 (E)

12. Nechifor M., Mungiu O.C.: Unele implicaţii terapeutice actuale şi de perspectivă ale prostaglandinelor, Viaţa Medicală, vol. XXIV, nr.11, 1977, p.507 (E)

13. Mungiu O.C.: Implicaţii farmacologice la nivelul fenotipului buco-maxilar, volumul celui de-al IV-lea Curs de stomatologie infantilă, 1-7 iulie 1977, Piatra Neamţ, Rev.Med.Chir., 1978 (E)

14. Nechifor M., Mungiu O.C.: Rolul prostaglandinelor în patologia geriatrică, Rev.Med.Chir., nr.4, 1978, p.553 (E)

15. Mungiu O.C., Nechifor M.: Importanţa biologică a unor autacoizi lipidici recent descoperiţi, Rev. Med.Chir., nr.2, 1978, p.213 (E)

16. Nechifor M., Diaconescu V., Mungiu O.C.: Antibiotics – Prostaglandine (PG) Interaction at the Intestinal Smooth Muscle Level, Rev.Med.Chir., nr.1, 1978, p.54 (E)

17. Nechifor M., Mungiu O.C.: Există o implicaţie prostaglandinică în mecanismul de producere a contracţiei uterine de către Ergomet?, Rev.Obstet.Ginec., nr.2, 1978, p.132 (E)

18. Mungiu O.C., Nechifor M.: Noi derivaţi prostaglandinici – proprietăţi farmacodinamice şi implicaţii clinice, revista Viaţa Medicală, nr.12, 1979, p.547 (E)

19. Alexa L., Viorica Gavat, Mungiu O.C: Alimentarea cu apă, factor hotărîtor în intensificarea procesului de urbanizare a Iaşului, vol. “Implicaţiile urbanizării” Iaşi, 1979, p.52 (E)

20. Dumitrescu S., Mungiu O.C.: Studiul medicamentelor la disciplina Farmacologie în ultimele trei decenii, vol. II Centenar I.M.F., 1979, p.124 (E)

21. Mungiu O.C., Profesorul Gh.Gh. Popovici – promotorul farmacologiei fiziologice în medicina ieşeană, vol. I Centenar I.M.F. Iaşi, 1979, p.122 (E)

22. Dumitrescu S., Virginia Bobulescu, Emilia Botez, Mungiu O.C., Branisteanu D.D., Petrescu Gh., Moraru O.: Experimental Pharmacological Spectrus of ASFA, vol. III Centenar I.M.F., 1979, p.97 (E)

23. Mungiu O.C.: O nouă ipoteză asupra regresiunii spontane a cancerului, Rev.Med.Chir., nr.1, 1980, p.19 (E)

24. Mungiu O.C.: Corelaţii între mecanismul de acţiune al glucocorticoizilor (GC) şi efectul endotoxinelor asupra organismului uman”, Rev.Bacteriol.Virusol.Parazitol.Epidemiol., nr. 1-2, 1980, p.128 (E)

25. Creteanu Gh., Serban Fl., Hurjui J., Creteanu M., Mungiu O.C.: Polipragmazia şi implicaţiile ei asupra longevităţii, Rev.Med.Chir. Iaşi, nr.1, 1981, p.127 (E)

26. Mungiu O.C.: Bazele farmacobiochimice ale utilizării glococorticoizilor în şocul endotoxic, Rev.Med.Chir., nr.1, 1981, p.35 (E)

27. Circe I., Bara C., Mungiu O.C.: Rifampicina agent decuplant al fosforilării oxidative, Produse farmaceutice, 1981 (E)

28. Nechifor M., Mungiu O.C.: Interacţiuni între unele benzodiazepine şi derivaţi pirazolonici, Rev.Med.Chir., nr.3, 1981, p.493 (E)

29. Mungiu O.C., Hurjui I., Creţeanu Gh.: Aspecte gerontofarmacologice la nivelul aparatului digestiv, Rev.Med.Chir. Iaşi, 1982 (E)

30. Mungiu O.C.: Aspecte din evoluţia prescrierii medicamentelor – Simpozionul “Relaţia medic-farmacist-bolnav, implicaţii socio-profesionale, 1982, Iaşi, (red. C.C. Marinescu), p.375 (E)

31. Danila Gh., Zenaida Cojocaru, Mungiu O.C., Lazăr M.: Cercetări în seria metilxantinelor. Sinteza unor N-Nî-acilhidrazinic cu activitate biologică potenţială, FARMACIA (Buc.), 1982, 30,3, p.179 (E)

32. Mungiu O.C., Oita N., Viorica Popa, Emilia Botez: Experimentarea farmacologică a unui derivat acetilat de glucoză, Rev.Med.Chir. nr. 2, 1982, p.232 (E)

33. Mungiu O.C.: Farmacoterapia vitaminică: între necesar şi periculos, Rev.Med.Chir. Iaşi, nr.4, 1983, p.653 (E)

34. Mungiu O.C., Manolescu V.I.: Date experimentale privind interacţiunea morfină-prostaglandine la nivelul muşchiului neted, Rev.Med.Chir., nr.2, 1983, p.245 (E)

35. Mungiu O.C., Hurjui J., Creteanu Gh.: Aspecte gerontologice la nivelul aparatului digestiv, Rev.Med.Chir., nr.1, 1983, p.93 (E)

36. Mungiu O.C., Viorica Popa, Popescu M., Oita N.: Experimentarea farmacologică a unui derivat acetilat de glucoză II, Rev.Med.Chir., nr.1, 1983, p.83 (E)

37. Mungiu O.C., Hurjui J., Creteanu Gh.: Aspecte gerontofarmacologice la nivelul aparatului digestiv, Rev.Med.Chir., nr.4, 1984, p.705 (E)

38. Mungiu O.C.: Clasic şi modern în screening-ul produselor antiinflamatoare-antireumatice, vol. “Tradiţie şi modernitate în balneologie”, Lito I.M.F. Iaşi, 1984, p.262 (E)

39. Sandu L., Mungiu O.C., Ionescu F., Teodoru C., Molotiu N., Ianas A.: Date clinice şi experimentale asupra anesteziei şi analgeziei de conducere cu Petidina, rev. Chirurgia, nr.1, 1984 (E)

40. Mungiu O.C., Eliza Gafiteanu, Lorica Gavrilita, Doina Radulescu, Ioana Matei, Pavelescu M., Segall B., Emilia Botez, Elena Teslariu, Alina Mungiu: Experimental Data on the Antiulcerous Action of a New Pharmacological Combination, Rev.Med.Chir. Iaşi, ian. 1985 (E)

41. Creteanu Gh., Mungiu O.C., Hurjui J., Creteanu M., Gabriela Creteanu: Unele probleme actuale în etiopatogenia aterosclerozei – Rev.Med.Chir. nr. 1, 1985, p.109 (E)

42. Mungiu O.C., Lorica Gavrilita, Pavelescu M., Doina Radulescu, Emilia Botez, Elena Teslariu, Rusu M.: Experimental Data on the Antiulcerous Action of the Pharmaceutical Product Gastrofibran, Rev.Med.Chir., febr. 1986 (E)

43. Mungiu O.C., Eliza Gafiteanu, Rodica Radulescu, Emilia Botez: Experimental Data on the Antiulcerous Action of a New Pharmacological Combination, Rev.Med.Chir., nr. 2, vol.90, 1986 (E)

44. Mungiu O.C.: Rolul ketanserinei, antagonist serotonic, în tratamentul hipertensiunii arteriale, Rev.Med.Chir., nr.3, 1986, p.559 (E)

45. Pirozynski T., Chirita V., Mungiu O.C., Turcu I.: Sulpirida în tratamentul depresiilor. Consideraţii psihofarmacologice, Rev.Med.Chir., vol.90, 1986, p.641 (E)

46. Mungiu O.C., Georgeta Dunarea Ionescu, Cristiana Filip, Virginia Bobulescu, Pavelescu M., Pirozynski T., Chirita V., Boisteanu P.: Testări farmacodinamice ale produsului românesc Amitriptilina, Rev.Med.Chir., nr.2, 1987, p.245 (E)

47. Mungiu O.C., Gogalniceanu D.: Hepatita B şi SIDA în practica stomatologică; risc profesional şi posibilităţi farmacoprofilactice, Rev.Med.Chir., nr.4, 1987, p.798 (E)

48. Mungiu O.C., Zbranca E.: Abordarea farmacologică a relaţiei alcoolism-sexualitate, rev. Viata Medicala, vol. 34, 1987, p.57 (E)

49. Mungiu O.C.: Particularităţi farmacocinetice în perioada gravidităţii, Rev.Med.Chir., nr.2, 1987, p.599 (E)

50. Boisteanu P., Chirita V., Cosmovici N., Mungiu O.C., Gottlieb H., Hrimciuc V.: Consideraţii clinice asupra unor indicaţii şi riscuri privind medicaţia antidepresivă, Rev.Med.Chir., nr.2, 1987, p.257 (E)

51. Mungiu O.C., Chirita V., Alina Mungiu, Pirozynski T.: Metodologia experimentală în studiul depresiilor şi al substanţelor antidepresive, Rev.Med.Chir., nr.4, 1987, p.637 (E)

52. Pirozynski T., Chirita V., Mungiu O.C., Cosmovici N., Boisteanu P.: Consideraţii clinice privind Maprotilina în tratamentul psihiatric, Rev.Med.Chir., nr.2, 1987, p.251 (E)

53. Chirita V., Mungiu O.C., Boisteanu P., Pirozynski T.: Diskinezia tardivă în tratamentul neuroleptic. Observaţii clinico-patogenice, Re. Med.Chir.,nr1, Iaşi1987-1988 (E)

54. Mungiu O.C., Serban Fl., Lorica Gavrilita, Oita N., Georgeta Dunarea Ionescu, Dinu M.: Cercetarea farmacologica a unui derivat acetilat de manitol, vol. Interdisciplinaritate şi dialog în ştiinţele medicale, Red. Duda R., Anuar. Iaşi, 1988, p.37 (E)

55. Mungiu O.C., Chirita V., Boisteanu P., Alina Mungiu, Cosmovici N., Pirozynski T.: Consideraţii farmacoclinice privind tratamentul cu neuroleptice depot în schizofrenie, Rev.Med.Chir., 1988 (E)

56. Zbranca E., Corina Galesanu, Mogos V., Mungiu O.C.: Comparative Clinical Trials on the Pharmaceutical Products Propranolol versus Inderal in Hyperthyroidy”, vol. “Propranolol”, CIMC Bucureşti, 1988, p.230 (E)

57. Mungiu O.C., Lorica Gavrilita, Pavelescu M., Doina Radulescu, Emilia Botez, Elena Teslariu, Rusu M.: Date experimentale privind acţiunea antiulceroasă a Gastrofibranului, Rev.Med.Chir., nr.1, 1988, p.103 (E)

58. Mungiu O.C., Georgeta Dunărea Ionescu, Alina Mungiu: Orientări actuale şi de perspectivă în farmacoterapia cu anxiolitice, Rev.Med.Chir., nr.3, 1988, p.471 (E)

59. Georgescu G., Cătălina Arsenescu, Prisada O., Mungiu O.C.: Therapeutic Efficacy of Propranolol versus Inderal, vol. monografic “Propranolol”, CIMC Bucureşti, 1988, p.173 (E)

60. Mungiu O.C.: Cercetări privind bioechivalenţa unor comprimate de salazosulfapiridină, Rev.Med.Chir., nr1, 1988, p.123 (E)

61. Mungiu O.C., Topoliceanu Fl., Georgeta Dunărea Ionescu, Haulică I.: Cercetări farmacodinamice asupra produsului farmaceutic românesc Xantinol-nicotinat, Rev.Med.Chir., nr.2, 1988 (E)

62. Mungiu O.C., Chirita V., Boisteanu P., Alina Mungiu, Cosmovici N., Pirozynski T.: Particularităţi farmaceutice ale neurolepticelor depot. Aplicaţii şi eficienţă în clinica psihiatrică, Rev.Med.Chir., nr.1, 1988, p.43 (E)

63. Pirozynski T., Chirita V., Mungiu O.C., Magda Luchian, Cosmovici N.: Consideraţii clinico-experimentale privind eficienţa Viloxazinei în stările depresive, Rev.Med.Chir., nr.1, 1988, p.49 (E)

64. Pirozynski T., Chirita V., Mungiu O.C., Alina Mungiu: Studiu comparativ clinico-terapeutic asupra clorhidratului Amitriptilina (Tryptizol/Amitriptilina), Rev.Med.Chir., nr.1, 1989, p.91 (E)

65. Tansanu I., Ailoaie C., Evelina Moraru, Mungiu O.C.: Oxacilina comparativ cu Eritromicina în tratamentul infecţiilor stafilococice, Caietul Medicamentului Românesc, nr.1, 1989, p.88 (E)

66. Eliza Gafiteanu, Maria Filip, Mungiu O.C., Carmina Nicolaiciuc: Cercetări privind biodisponibilitatea cutanată a alfa-chimotripsinei din unguente, Rev.Med.Chir., nr.2, 1989, p.353 (E)

67. Eliza Gafiteanu, Ioana Matei, Mungiu O.C., Pavelescu M., Mindroci I., Apostol I., Georgeta Dunărea Ionescu: Studiul unor forme farmacologice adezive cutanate, Rev.Med.Chir., nr.4, 1989, p.771 (E)

68. Tansanu I., Ailoaie C., Stela Goţia, Evelina Moraru, Mungiu O.C., Petrea S.: Metronidazol comparativ cu Tinidazol în tratamentul giardiazei la copil, Caietul Medicamentului Românesc, nr.1, 1989, p.100 (E)

69. Mungiu O.C., Cristiana Filip: Influenţa produsului Xantinol-nicotinat asupra permeabilităţii capilare la şoarece şi a musculaturii netede la şobolan şi cobai, Caietul Med.Rom., nr.1, 1989, p.84 (E)

70. Mungiu O.C., Ionescu Dunarea, Chirita V., Pirozynski T.: Farmacologia moleculară în slujba terapeuticii: Benzodiazepinele Quid Novi? , Rev Med. Chir. vol. 94, 3-4, 1990, p.651 (E)

71. Ionescu Dunărea, Gioconda Dobrescu, Maria Adomnicăi, Mungiu O.C., Costea I., Elena Teslariu, Cristiana Filip: Evaluarea teratogenezei şi embriotoxicităţii la produsul farmaceutic Boicil. Nota II. Efectul produsului farmaceutic Boicil comprimate asupra embriogenezei precoce, organogenezei şi asupra fătului, la şobolani şi şoareci pe trei generaţii succesive, Rev Med. Chir. vol. 94, 3-4, 1990, p. 547 (E)

72. Maria Adomnicai, Gioconda Dobrescu, Georgeta Dunarea Ionescu, Costea I., Mungiu O.C., Elena Teslariu, Cristina Filip: Evaluarea teratogenezei şi embriotoxicităţii la produsul farmaceutic Boicil. Nota I. Efectul produsului farmaceutic Boicil comprimate asupra fertilizării şi implantării la şobolani şi şoareci. Rev Med. Chir. vol. 94, 2, p. 369, 1990, p. 369 (E)

73. Mungiu O.C: Durerea si neuromediatorii, Buletin Informativ Durerea – ARSD, Buc., nr. 7, p. 2, 1991 (E)

74. Mungiu O.C., Topoliceanu Fl., Georgeta Dunărea Ionescu: Acţiunea xantinolului nicotinat asupra tensiunii arteriale centrale şi periferice şi asupra respiraţiei la câine, Rev Med. Chir. vol. 95, 3-4, pp. 297, 1991 (E)

75. Mungiu O.C., Georgeta Dunărea Ionescu, Chiriţa V., Pirozynski T.: O manifestare iatrogenă: sindromul malign la neuroleptice, Rev Med. Chir. vol. 96, 1-2, pp. 99, 1992 (E)

76. Georgeta Dunărea Ionescu, Mungiu O.C.: Farmacologia moleculară în slujba terapeuticii: II. Inhibitorii sistemului renină-angiotensină, Rev Med. Chir. vol. 96, 1-2, pp. 120, 1992 (E)

77. Mungiu O.C., Georgeta Dunărea Ionescu, Chiriţa V., Pirozynski T.: Farmacologia moleculară în slujba terapeutici: III. Modularea alosterică a receptorilor şi acţiunea benzodiazepinelor, Rev Med. Chir. vol. 96, 1-2, pp. 85-89, 1992 (E)

78. Mungiu O.C., Georgeta Dunărea Ionescu, Cristina Antohie, Dragomir B., Cotrutz C.: Investigatii farmacologice asupra unui produs de natura vegetala din seria PT. Nota I.: Toxicitatea cronica a produsului PT-2A, Rev Med. Chir. Iaşi, vol. 97, 2, pp.333, 1993 (E)

79. Mungiu O.C.: Paricularităţi farmacocinetice ale cocainei, Durerea acută şi cronică, Buc. nr. 1, pp. 26, 1993 (E)

80. Mungiu O.C., Georgeta Dunărea Ionescu, Cristina Antohie, Dragomir B.: Investigaţii farmacologice asupra unui produs de natură vegetală din seria PT. Nota II: Toleranţa locală a produsului PT-2A, Rev Med. Chir., Iaşi, vol. 98,1-4, pp.125-128, 1994 (E)

81. Mungiu O.C.: Farmacologia durerii – două decenii de evoluţie conceptuală, Durerea acută şi cronică 1994, 2, (1): pag.16-17 (E)

82. Mungiu O.C.: Farmacoterapia durerii adultului în servicii de triaj şi de urgenţă. Durerea acută şi cronică, 1994, 4, (1): pag. 1-2 (E)

83. Rugina M., Mungiu O.C.: Criterii de evaluare ale abuzului de analgezice. Durerea acută şi cronică 1994, 2, (1): pag.25-26 (E)

84. Mungiu O.C., Neamţu C., Bredetean O., Georgeta Dunărea Ionescu, Tuluc Fl., Mirela Grigore: Date experimentale asupra interacţiunii benzodiazepine – opioizi, Durerea acută şi cronică, Buc., vol. 3,nr. l, pp. 12-14, 1995 (E)

85. Gavrilescu C., Mungiu O.C.: Side-effects of drugs for non-insulin-dependent diabetes in the elderly, Jurnal de medicină preventivă 1995, 3, (1-2):pag. 65-70 (E)

86. Mungiu O.C., Tuluc F., Ionescu G. D.: Câteva consideraţii privind rolul experimentului în evaluarea substanţelor psihotrope, Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iaşi 1995, 99, (1-2): pag.177-179. (E)

87. Mungiu O.C., Vancea P.P.: Farmacocinetica oculară – implicaţii terapeutice, Medicina Moderna, Buc.,vol. III, nr. 6, pp.322-325, 1996 (E)

88. Mungiu O.C, Georgeta Dunărea Ionescu: Rolul farmacologiei în realizarea şi introducerea unui nou medicament în terapeutică, Revista Ştiinţifică “V. Adamachi”, vol. IV, nr. 1-2, pp. 45-50, 1996 (E)

89. Mungiu O.C.: Trei decenii de progres în domeniul analgeziei, Rev Med. Chir. Iaşi, vol. 100, 1-2, pp.189-191, 1996 (E)

90. Mungiu O.C.: Farmacologia durerii – trei decenii de progres, Jurnalul Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă (Buc.), vol. III, nr. 2, p. 105-109, 1996 (E)

91. Mungiu O.C.: Pledoarie pentru algeziologie, Durerea, Bucureşti, vol.VI, nr. 4, 1996, p1-2 (E)

92. Mungiu O.C.: Premedicaţia în pediatrie, Durerea, Bucureşti, vol.VI, nr. 4, 1996, p.3-4 (E)

93. Neamtu C., Mungiu O.C., Medrihan M., Titu G.: Durerea: de la sindrom la boală, Durerea acută şi cronică, Bucureşti, vol. IV, nr. 2, 1996, p.10-15 (E)

94. Postolache P., Mungiu O.C., Petrescu O.: Fluorochinolonele, Infomedica, vol. 2, nr. 24, 1996, p.30-33 (E)

95. Georgeta Dunarea Ionescu, Tuluc Fl., Oniscu C., Mungiu O.C.: Influenţa unui derivat original (AMI-2) de paraminofenol asupra răspunsului complementar la durerea persistentă. Durerea acută şi cronică, Bucureşti, vol. IV, nr. 4, 1996, p.40-41 (E)

96. Felicia Gradinariu, Popa D., Mungiu O.C.: Etudes sur l’effet protecteur du diazepam dans l’intoxication aigue avec des insecticides organophosphorates. Jurnal de Medicină Preventivă, Iaşi, vol IV, nr. 4, 1996, p. 23-27 (E)

97. Mungiu O.C., Hulban T.: Problems raised by withdrawal of nitrates and calcium antagonists. Jurnal de Medicină Preventivă, Iaşi, vol IV, nr. 3, 1996, p.75-78 (E)

98. Mungiu O.C., Gorduza R.: Valoarea corticoizilor inhalatori în astmul bronşic, Actualităţi de farmacologie şi algeziologie, Ed. U.M.F. Iaşi, 1997, p.20-23 (E)

99. Hurjui J., Mungiu O.C.: Particularitati farmacocinetice în geriatrie. Actualităţi de farmacologie şi algeziologie. Ed. U.M.F. Iaşi, 1997, p.6-8 (E)

100. Mungiu O.C., Obreja O.: Clasic si modern in farmacocinetica opiaceelor, Durerea acută şi cronică, Bucureşti, vol. 5/1,1997(E)

101. Mungiu O.C., M. Savin, Ov. Bredetean: Rolul mastocitului in procesul algezic, Actualităţi în Farmacologie şi algeziologie, , Ed UMF Iaşi, 1997, p.14-18 (E)

102. Mungiu O.C., Ov. Bredetean, I.Matei, M. Scutaru: Date experimentale privind interacţiunea analgezicelor spasmolitice la şobolan, Actualităţi în Farmacologie şi algeziologie, 52, Ed UMF Iaşi, 1997(E)

103. Mungiu O.C.: Introducerea algeziologiei în învăţământul universitar din România, Durerea acută şi cronică, Bucureşti, vol.V, nr. 1, 1998, p.9-11 (E)

104. Mungiu O.C., Neamţu C.: Opioizii endogeni de la fiziologie la farmacologie, Durerea acută şi cronică, Bucureşti, vol.V, nr. 1, 1998, p. 11-13 (E)

105. Mungiu O.C.: Introducerea algeziologiei în învăţământul superior, Durerea acută şi cronică, 1(6): 9-10; 1998 (E)

106. C. Neamţu, Mungiu O.C., A. Neamţu, G. Titu: Calciul – modularea durerii. Durerea acută şi cronică, 1(6): 13-15; 1998 (E)

107. A.Donica, Mungiu O.C.: Evaluarea experimentală a analgeziei şi a altor indicatori analgezici în unele asocieri medicamentoase cu ketamina, Durerea acută şi cronică, 1(6): 34-35; 1998 (E)

108. D.G. Ionescu, Mungiu O.C.: Influenţa asupra analgeziei a unor asocieri medicamentoase apreciate prin testul la formalină la şobolan, Durerea acută şi cronică, 1(6): 35-36; 1998 (E)

109. E. Albu, M. Gheorghiu, Mungiu O.C.: Investigarea potenţialului analgezic şi comportamental al unor derivaţi originali de natură vegetală, Durerea acută şi cronică, 1(6): 37-38; 1998 (E)

110. Mungiu O.C.: Strategii analgetice – inhibitorii de enkefalinaze, Progrese în Algeziologie şi Farmacologie, UMF Iaşi, 1998, p.15-18 (E)

111. D.G. Ionescu, Mungiu O.C., I. Petrea: Algeziologia experimentală – o evaluare critică a metodologiei, Progrese în Algeziologie şi Farmacologie, UMF Iaşi 1998, p19-25. (E)

112. Mungiu O.C.: Sistemul opioizilor endogeni, Progrese în Algeziologie şi Farmacologie, , UMF Iaşi, 1998, p. 26-29 (E)

113. Mungiu O.C, Lupuşoru C.E, Jaba I.M.: Importanţa clinică a interacţiunilor farmacologice ale medicaţiei antihipertensive, Infomedica nr. 12, 1999 (E)

114. C M Gavrilescu, C Paraschiv, I Cotea, R Waskiewicz, J Hurjui, Mungiu OC: Studiu clinic asupra efectului hipoglicemiant al inhibitorilor enzimei de conversie, Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi, 1999, P39, p.59(E)

115. P Scripcariu, O C Scripcariu, Mungiu O.C.: Medicamentul de la prescrierea pentru viaţă la utilizarea sa în scop autolitic, Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi, 1999, P49, p.69 (E)

116. M. Costuleanu, N. Costuleanu, L. Foia, F. Tuluc, Mungiu O.C.: Caracterizarea farmacologică a efectelor agmatinei asupra traheei izolate de şobolan, Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi, 1999, p.77-80 (E)

117. P Scripcariu, C Cotrutz, Mungiu O.C., S Mihailovici, E Teslaru, O C Scripcaru, E Despa, A Cosovanu: Cardiotoxicitatea etanolului şi metaboliţilor in vitro, Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi, 1999, p 81-84 (E)

118. P Scripcariu, O Scripcariu, Mungiu O.C.: Variaţia tensiunii arteriale în intoxicaţia etanolică. Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi, 1999, p. 85-87 (E)

119. Gradinaru F, Popa D, Mungiu O.C.: Changes of some hepatic enzyme activities induced by experimental combined exposure to anxiolytics and organophosforate insecticides, Jurnalul de Medicină Preventivă, vol 7, nr.4, 1999, p.46-50 (E)

120. Mungiu O.C., Gorduza R: Durerea în cancerul oro-facial: o abordare farmacologică, Durerea acută şi cronică, vol.7 nr. 1, 1999 (E)

121. Mungiu O.C., R Dorneanu, F Tuluc, Obreja O: Date farmacoepidemiologice asupra consumului de analgezice în două unităţi medicale rurale din Moldova, Durerea acută şi cronică, vol.7 nr. 1, 1999 (E)

122. Ionescu Dunărea Georgeta, Mungiu O.C., Matei I, Jaba IM: Eficacitatea analgezică a unor asocieri medicamentoase pe un model de durere persistentă la şobolan, Durerea acută şi cronică, vol.7, nr. 2, 1999 (E)

123. Mungiu O.C., Ionescu DG, Jaba IM, Doniga A: Date experimentale privind implicaţiile DL metioninei în procesul algezic, Durerea acută şi cronică, vol.7, nr. 2, 1999(E)

124. Ghiciuc C.M, Mungiu O.C.: Cooperarea bonavului la terapie: Complianţa Terapeutică, Medicina modernă vol. VII. nr. 4, 2000, p.201-205 (E)

125. Dunărea Ionescu, Mungiu O.C. , V. Cojocaru, Luiza Cojocaru, P. Iftimie: Acţiunea extractului de bere dezalcoolizată asupra procesului algezic şi comportamentului la animalul de experienţă, Revista Berarilor nr. 7, 2000, p.5-8 (E)

126. Mungiu O.C., Corneliu Neamţu: Direcţii strategice în farmacoanalgezie, Durerea acută şi cronică, nr.1, 2000, p.3-4(E)

127. Dunărea G. Ionescu, Irina M. Jaba, Cristian Dimitriu, Liliana Tarţău, Cătălin Diaconu, Dana Negru, Mungiu O.C.: Cercetări privind efectele analgezice comparative ale Aspartamului şi Noraminofenazonei, Durerea acută şi cronică, nr.1, 2000, p.17(E)

128. Dunărea G. Ionescu, C. Rezuş, Irina M. Jaba, Liliana Tarţău, Remo Dorneanu, P. Iftimie, Simona Iftimie, Silvia Negru, Mungiu O.C.: Cercetari preliminare privind comportamentul şi sensibilitatea algezică la şobolanii alcoolodependneţi, Durerea acută şi cronică, nr.1, 2000, p.18 (E)

129. Remo Dorneanu, Mungiu O.C.: Consideraţii noi în tratamentul durerii neuropate, Durerea acută şi cronică, nr.1, 2000, p.21 (E)

130. Cristina M. Ghiciuc, Liliana Tarţău, Mungiu O.C.: Strategii terapeutice în migrene, Durerea acută şi cronică, nr.1, 2000, p.42. (E)

131. Cristin M. Gavrilescu, D. Munteanu, Elena Strobescu, Maria Stătescu, Rodica Waszkiiewicz, J. Hurjui, Mungiu O.C.: Pneumopatii medicamentoase, Durerea acută şi cronică, nr.1, 2000, p.73 (E)

132. A. Donica, I. Colubenco, A. Gorgos, Mungiu O.C.: Amploarea fenomenului interacţiunilor medicamentoase în serviciul ATI, Durerea acută şi cronică, nr.1, 2000, p.96-101 (E)

133. Dunărea Georgeta Ionescu, I. Hăulică, F. Tuluc, P. Iftimie, Mungiu O.C.: Possible involvement of Agmatine in Nociceptive modulation and stress – induced analgesia, volum de rezumate, Pain in Europe III Advances in pain research and therapy, Nice, 2000, p.203 (E)

134. Cătălina Elena Lupuşoru, Irina Jaba, Mungiu O.C.: Asocieri medicamentoase utile în terapia hipertensiunii arteriale, Infomedica, nr. 6, 2000, p.8-12(E)

135. Mungiu O.C., Irina Jaba: Perspective de utilizare a agoniştilor alfa-2 adrenergici în analgezie, Infomedica, nr. 12, 2000, p.8-10 (E)

136. Mungiu O.C., Dunărea Georgeta Ionescu, Irina Jaba: Contribuţia biologiei moleculare la procesul farmacologiei şi terapeuticii, Revista Medico-Chirurgicală, vol. 104, nr. 2, 2000 p.11-14 (E)

137. V. Cojocaru, Mungiu O.C.: Raportul risc/beneficiu în prescrierea cronică a opioidelor ca analgezice, Durerea, Buletin informativ al ARSD, vol X nr.4, 2000, p.2-5 (E)

138. Mungiu O.C. , DG Ionescu: Durerea în Europa – realităţi şi tendinţe, Durerea, Buletin informativ al ARSD, vol X nr.4, 2000, p.1(E)

139. VM Diaconescu, Dascalescu, S Patrulea, L Colar, Mungiu O.C.: Evaluarea durerii acute – o necesitate, Durerea acută şi cronică, vol. VIII, nr.2, 2000, p.11-16 (E)

140. V Cojocaru, Mungiu O.C.: Interfaţa psihiatrică a durerii, Durerea acută şi cronică, vol. VIII, nr.2, 2000, p.34-39 (E)

141. Mungiu O.C., Jaba I M: Fenomenul de înteţire (wind-up): trei decenii de controverse, Jurnalul Societăţii Române de Anestezie – Terapie Intensivă, vol VIII, nr.1, 2001, p.3-9(E)

142. M Costuleanu, L Foia, Mungiu O.C.: Efectele poliaminelor asupra permeabilităţii tranzitorii mitocondriale hepatice, InfoMedica, nr. 6, 2001(E)

143. Mungiu O.C.: Apusul pirazolonelor, Durerea acută şi cronică, vol. IX, nr. 1, 2001 (E)

144. B Florica, C Chiriac, R Chiriac, Mungiu O.C.: Evaluarea tratamentului cu inhibitori specifici de ciclooxgenază-2 în poliartrita reumatoidă, Durerea acută şi cronică, vol. IX, nr. 1, 2001 (E)

145. IM Jaba, DG Ionescu, Mungiu O.C.: Relaţia leucină – durere: investigaţii preliminare, Durerea acută şi cronică, vol. IX, nr. 1, 2001 (E)

146. IM Jaba, Mungiu O.C.: O nouă direcţie în domeniul analgeziei – donatorii de oxid nitric, Durerea acută şi cronică, vol. IX, nr. 1, 2001 (E)

147. IM Jaba, I Vlad, Mungiu O.C.: Toleranţa şi dependenţa la opioide – implicaţii farmacologice, Revista Medico-Chirurgicală, vol.105, nr.3, 2001 (E)

148. Costuleanu M, Foia L, Mungiu O.C.: Efectele poliaminelor asupra permeabilităţii tranzitorii mitocondriale hepatice, InfoMedica 6(88), 2001 (E)

149. Mungiu O.C., IM Jaba: O moleculă ignorată – N-acetil-L-aspartil glutamatul: cel mai abundent neurotransmiţător din sistemul nervos central, InfoMedica 11(93), 2001 (E)

150. M Costuleanu, N Costuleanu, L Foia, Mungiu O.C.: Efectele poliaminelor asupra permeabilităţii tranzitorii mitocondriale în hipercreşterea gingivală indusă experimental cu ciclosporina A la şobolan, InfoMedica 12(94), 2001 (E)

151. Lionte C, Sunel V, Hurjui J, Gradinariu F, Teleman S, Mungiu O.C., Efectele unor derivati originali de sinteza ai metioninei in intoxicatia acuta experimentala cu paracetamol, InfoMedica, 2002, 10 (104), p.24-30(E)

152. Lionte C, Hurjui J, Mungiu O.C., Sunel V, Gradinariu F, Studiul hipoglicemiei in intoxicatia acuta experimentala cu Panadol, Revista Medico-Chirurgicala, 2002, 106 , Supliment: 1-5 (E)

153. Mungiu O.C., D.G. Ionescu, I.M. Jaba: Sistemul canabinoid – implicaţii în algeziologie, InfoMedica, 2002, 2(96), p.12-16 (E)

154. Mungiu O.C., Dunărea G Ionescu, Irina M. Jaba: Rolul zincului în nocicepţie: o abordare farmacologică, Revista Medico-Chirurgicală, 1 (106), 2002, p.10-13. (E)

155. Mungiu O.C, Liliana Tarţău: Influenţarea farmacologică a durerii prin sistemul purinergic, InfoMedica 7(101), 2002, p.10-15 (E)

156. D.G. Ionescu, Mungiu O.C: Ketamina ca analgesic- implicaţii farmacodinamice şi clinice, InfoMedica, 4(98), 2002, p.10-14 (E)

157. V.Sunel, C.Lionte, M.Popa, O.Pintilie, Mungiu O.C, S.Teleman: Synthesis of new Methionine derivatives for the treatment of Paracetamol-induced hepatic injury, Eurasian ChemTech Journal 4, 2002, p.201-222 (E)

158. Mungiu O.C., Tartau L, Cercetari experimentale privind noi mecanisme posibile de actiune ale proglumidului, Infomedica, 2003, 5(111)bis, p.115-118 (E)

159. Tartau L, Mungiu O.C., Date experimentale privind relatia sistemului opioid cu sistemul colecistokininic in procesul algezic, Infomedica, 2003, 5(111)bis, p.133-137 (E)

160. C.Lionte, S.Teleman, Mungiu O.C. , M.S.Mihailovici: Aspecte morfologice în intoxicaţia acută experimentală cu PanadolR(Paracetamol), Romanian J.Path., vol.6, 1&2, 2002, p.209-216 (E)

161. Liliana Tarţău, Mungiu O.C.: Factorul de creştere nervoasă- implicaţii în nocicepţie, Infomedica, 2003, 1(107)bis, p. 4-7 (E)

162. I.M.Jaba, Mungiu O.C.: Lumini şi umbre în lumea coxibilor, Infomedica, nr. 3(109), 2003, p.4-8 (E)

163. Mungiu O.C. , I.M. Jaba, G. Manolidis, D.G. Ionescu, I. Haulica: The dual role of L-arginine in nociceptive processing – L-arginine-kyotorphin system versus L-arginine nitric oxid pathway, Physiology/Fiziologia, 2003, 2(38), p.3-8 (E)

164. Jaba Irina M., Vasincu D., Manolidis G., Mungiu O.C.: Rolul reziduului de tirozină N-terminal în activitatea analgezică opioidă, Revista Medico-Chirurgicală, 2003, 107(3)supliment1, p.201-208 (E)

165. Manolidis G., Jaba Irina M., Vasincu D., Ionescu Dunarea G., Mungiu O. C., Haulica I: Rolul oxidului nitric în sensibilitatea nociceptivă periferică şi spinală, Revista Medico-Chirurgicala, 2003, 107(4)supliment1, p.107-112 (E)

166. Vasincu D, Manolidis G., Jaba Irina M., Neamtu C., Mungiu O. C.: Posibilităţi de abord în administrarea intratecală de substanţe utilizate în studiul durerii, Infomedica, 2003, 5(111)bis: 138-141 (E)

167. Mungiu O. C., Jaba Irina M., Manolidis G., Ionescu Dunarea G.: Variaţii ale răspunsului nociceptiv sub influenţa unor derivaţi dipeptidici, Infomedica, 2003, 5(111)bis: 153-156 (E)

168. Jaba Irina M., Vasincu D., Cojocaru V., Mungiu O. C.: Implicarea enantiomerilor tirozinei în procesul algezic, Infomedica, 2003, 5(111)bis 157-160 (E)

169. Liliana Tarţău, Mungiu O.C.: Date experimentale privind efectele antinociceptive ale trazodonului la şoarece, Revista medico-chirurgicală, 2003, p.195-207 (E)

170. G. Manolidis, Irina M. Jaba, D. Vasincu, G. Ionescu Dunărea, Mungiu O.C., I. Hăulică: Rolul oxidului nitric în sensibilitatea nociceptivă periferică şi spinală, Revista medico-chirurgicală, 2003, p.107-111 (E)

171. Liliana Tarţău, Mungiu O.C.,: Date experimentale privind efectele antinociceptive ale trazodonului la şoarece, Revista medico-chirurgicală, 2003, p.195-207 (E)

172. Liliana Tarţău, Mungiu O.C.,: Convergent şi divergent între durerea somatică şi viscerală, Infomedica, 2004, 4(122)bis 4-8 (E)

173. Liliana Tarţău, Mungiu O.C.,: Un paradox algeziologic: ischemia silenţioasă-posibilităţi terapeutice, Infomedica, 2004, 6(124)bis 4-7 (E)

174. Mungiu O.C.,, Irina M. Jaba: Revue critique des classifications analgesiques, Le Courrier de l’algologie, vol 3, nr.1, 2004, p.7-15 (E)

175. V. M. Diaconescu, S. Patrulea, D. Dăscălescu, L. Colar, G. Tinică, E. Săndică, A. Ciucu, Mungiu O.C.,: Butorfanolul în anestezia monitorizată, Revista română de anestezie şi terapie intensivă, vol. 2, 2004 (E)

176. Mungiu O.C., Irina M.Jaba: Hiperalgezia postmorfinică –un paradox cu consecinţe terapeutice- Medicina modernă, vol XI, NR.5, 2004, p.254-260 (E)

177. G.Manolidis,C.Neamţu, D.Vasincu, Irina-Maria Jaba,Oana Rădăşanu, Mungiu O.C.,: New Technical Approaches in Stereotaxic Catheterization of Cerebral Ventriculi: Implications for the L-Arginine/ NO Synthase/ Nitric Oxide Cascade, Romanian Journal of Phisiology , 2004, 41, 1-2, p.83-89 (E)

178. Irina M.Jaba, D.Vasincu, G.Manolidis, I.Haulică, Mungiu O.C.,: Experimental Data Regarding the Implications of Certain Minimum Structure Enkephalin-Like Peptides in Nociceptive processing, Romanian Journal of Phisiology, 2004, 41, 1-2, p.119-126 (E)

179. Irina M.Jaba, Mungiu O.C.,: Coreceptorii: o provocare farmacologică, Infomedica, 11 (129), 2004, p.12-17 (E)

180. Horia Chiriac, Anca-Eugenia Moga, Gheorghe Iacob, Mungiu O.C.: Amorphous magnetic microspheres for biomedical applications, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 293, 2005, p.28-32 (E)

181. Mungiu O.C.,: O dramă veche cu actori noi:durerea cronică, Infomedica, NR.2 (132), 2005, p.4-9 (E)

182. Jaba IM, Mungiu O.C., Asediul opioizilor alimentari – exorfinele, Medicina Moderna, 2005, vol XII, nr. 2, 94 – 101 (E)

183. Tartau L, Mungiu O.C., Durerea din dismenoreeea primara – o evaluare comparativa intre mediul urban si mediul rural, Infomedica, Nr. 2 (132), 2005, pag. 44-47. (E)

184. Liliana Tarţău, Anca Capitănescu, Mungiu O.C.,, Sindromul colonului iritabil- o investigaţie farmaco-epidemiologică; Revista Medicina Modernă, Bucureşti, Vol. XII – Nr. 1, 2005, 41-45. (E)

185. Cojocaru Victor, Cojocaru Luiza Elena, Mungiu O. C., Algolagnia şi masochismul sunt entităţi nosologice distincte? Studiu chestionar în rândul studenţilor la facultatea de medicină a U.M.F. Iaşi, Buletin de psihiatrie integrativă, an XI, Volumul X, nr 3 (23), 2005, 165-168. (E)

186. Mungiu O.C.,, Paul Hutson, Farmacologia opioidelor, Prescrierea si utilizarea opioidelor – Manualul formatorului, october 2006, p 42 (E)

187. Victor Cojocaru, Mungiu O.C.,, Particularitati ale relatiei medic-pacient in tratamentul cu opioide, Prescrierea si utilizarea opioidelor – Manualul formatorului, october 2006, p 170 (E)

188. Victor Cojocaru, Mungiu O.C. , Particularitati ale relatiei medic-pacient in tratamentul cu opioide, in Prescrierea si utilizarea opioidelor. Manualul Formatorului, Fundatia Hospice Casa Sperantei, Daniela Mosoiu (editor), Brasov, 2006, p170-180(E)

 

189. Mungiu O.C., Jaba IM, Tartau L, Albu E, Tamba B, Haulica I, Cercetari experimentale asupra efectelor unor inhibitori de hemoxigenaza intr-un model de durere inflamatorie, Medicina Moderna, 2007, Vol XIV, nr. 10, p.539-543 (E)

190. Jaba IM, Leon M, Tartau L, Mungiu O.C., Opioizii cardiaci – noi perspective terapeutice, Medicina Moderna, 2007, vol XIV, nr. 11, p.599-604 (E)

191. Leon M, Jaba IM, Tartau L, Tamba B, Mungiu O.C., Mecanismele antinociceptiei in inflamatie – receptorii opioizi locali si leucin-enkefalina, Medicina Moderna, 2007, vol XIV, nr.12, p.651-656 (E)

192. Mungiu O.C., Albu E, Jaba IM: Strategies in pain farmacotherapy, Romanian Journal of Phisiology, 2006-2008, vol 43-45,p. 103-110 (E)

193. Tamba B., Jaba I.M., Mungiu O.C., Studiu comparativ intre efectele zincului si

magneziului asupra modularii durerii, Medicina Moderna, nr XVI (1), 2009 (in press,

acceptul pentru publicare atasat la dosar).

194. Lazar T., Jaba I.M., Mungiu O.C., Studiu clinic asupra analgeziei postoperatie cezariana.

Evaluarea protocoalelor de lucru, Medicina Modera, nr. XVI: (1), 2009 (in press,

acceptul pentru publicare atasat la dosar).

 

LUCRARI PUBLICATE IN REVISTE RECUNOSCUTE CNCSIS C

1. Mungiu O.C.: Unele aspecte privind prescrierea preparatelor conţinând dihidrocodeină, Revista de Terapeutică Farmacologie şi Toxicologie Clinică, vol. 4, nr. 3, 2000, p.20 (E)

2. Mungiu O.C., L Tarţău: Receptorii orfani, de la farmacologia clasică la farmacologia inversă, Revista de Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, vol V, nr.1, 2001(E)

3. V.M.Diaconescu, F.C.Diaconescu, Mungiu O.C. : Analgezia preventivă (preemptive analgesia) – un concept în evoluţie, Terapeutică, farmacologie şi toxicologie clinică, 2003, vol VII, nr. 2, p.108-112 (E)

4. Mungiu O.C.,, Liliana Tarţău: Clasic şi modern în farmacoterapia sindromului de colon iritabil (IBS), Terapeutică , Farmacologie şi Toxicologie clinică vol.3, nr.1, 2004, (E)

5. Mungiu O.C., Durerea – o abordare algeziologica, Terapeutica, Farmacologie si Toxicologie Clinica, vol IX, nr. 4, 2005, 19 – 20 (E)

6. Jaba IM, Tartau L, Tamba B, Mungiu O.C., Opioizii in periferie: spre o noua strategie analgezica, Terapeutica, Farmacologie si Toxicologie Clinica, vol IX, nr. 4, 2005, 39 – 45 (E)

7. Jaba IM, Tartau L, Tamba B, Mungiu O.C., Date experimentale privind relatia structura – actiune a unor fragmente de nociceptin/orfanin FQ, Terapeutica, Farmacologie si Toxicologie Clinica, vol IX, nr. 4, 2005, 80 – 83(E)

8. Tartau L, Pastramagiu M, Ciosnar A, Mungiu O.C., Durerea din colica renala la copil – studiu farmacoepidemiologic, Terapeutica, Farmacologie si Toxicologie Clinica, vol IX, nr. 4, 2005, 84 – 86 (E)

9. Liliana Tarţău, Maria Magdalena Pastramagiu, Anca Ciosnar, Mungiu O.C.,, The acute renal colic pain to the children: Pharmaco-epidemiologic study, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, 2005, volumul IX, nr. 4, 84-87. (E)

10. Irina M. Jaba, Bogdan Tamba, Liliana Tartau, Mungiu O.C. , Opioid analgesics: Quid Novo?, Therapeutics pharmacology and clinical toxicology, vol. X, number 1, march 2006, p. 16-21 (E)

11. Bogdan Tamba, Irina M. Jaba, Liliana Tartau, V.Cojocaru, Mungiu O.C.,, Experimental data regarding the antinociceptive effect of systemically administered manganese, Therapeutics pharmacology and clinical toxicology, vol. X, number 1, march 2006 p. 72-77 (E)

12. Liliana Tartau, Irina M. Jaba, Bogdan Tamba, V. Cojocaru, Mungiu O.C., , Preliminary data on taurine effects in cutaneous and visceral pain models, Therapeutics pharmacology and clinical toxicology, vol. X, number 1, march 2006 p. 78-83 (E)

13. Andei Neamtu, Mungiu O.C., , Molecular modelling of the sterically stabilized liposomes – serum opsonin interactions: I. Model validation, Therapeutics pharmacology and clinical toxicology, vol. X, number 2, may 2006 p. 55-60 (E)

14. Tudor I. Lazar, Mungiu O.C.,, Epidural analgesia with bupivacaine and ropivacaine and the progress of labour – a comparative study, Therapeutics pharmacology and clinical toxicology, vol. X, number 2, may 2006 p. 61-64 (E)

15. Liliana Tarţău, Irina M. Jaba, Bogdan Tamba, Mungiu O.C. , “Oxidul de carbon –un nou mediator în procesele nociceptive”, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, 2006, volum X, Nr. 3-4.p.52-54 (E)

16. Mungiu O.C. , Irina M. Jaba, Liliana Tarţău, Bogdan Tamba, Mediatorii retrodifuzibili: oxidul nitric şi oxidul de carbon- rol in nociceptie”, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, 2006, volum X, Nr. 3-4.p. 62-65

17. Liliana Tarţău, Irina M. Jaba, Silvia Negru, Mungiu O.C. , “Potenţarea efectelor antinociceptive ale asocierii tramadol- ketoprofen”, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, 2006, volum X, Nr. 3-4. p. 106-109 (E)

18. Mungiu O.C. , Irina Jaba, Magdalena Leon, “Comunicarea neuronală: un secol de evoluţie conceptuală -consecinţe farmacoterapeutice-“, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, 2006, volum X, Nr. 3-4.p. 29-32 (E)

19. Irina Jaba, Liliana Tarţău, Magdalena Leon, Bogdan Tamba Adriana Negru, Mungiu O.C., “Efectul analgezic al morphiceptinului administrat periferic pe un model de hiperalgezie inflamatorie”, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, 2006, volum X, Nr. 3-4.p.99-102 (E)

20. Andrei Neamţu, Mungiu O.C. , Corneliu Neamtu, “Studiul in vivo privind efectele administrării morfinei încapsulată în lipozomi la animalul de experienţă”, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, 2006, volum X, Nr. 3-4.p 110-115 (E)

21. Mungiu O.C. , Forumul European de Neuroştiinţe – ediţia a V-a, Viena, 8-12 iulie, 2006, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, 2006, volum X, Nr. 3-4. (E)

22. Tartau L, Jaba IM, Mungiu O.C., Opiorphina – un nou agent antinociceptiv endogen, Therapeutics, Pharmacology and Clinical Toxicology, 2007, vol XI, no 1-2, 16-18 (E)

23. Tartau L, Jaba IM, Mungiu O.C., Rolul galaninei in nociceptie, Therapeutics, Pharmacology and Clinical Toxicology, 2007, vol XI, no 1-2, 120-123 (E)

24. Neamtu A, Neamtu C, Mungiu O.C., Interactiuni farmacocinetice si imunologice ale sistemelor terapeutice lipozomale, Therapeutics, Pharmacology and Clinical Toxicology 2007, vol XI, no 1-2, 19-24 (E)

25. Tartau L, Vulpe M, Nistor L, Mungiu O.C., Studiu Farmacoepidemiologic asupra prescrierii de analgezice la un cabinet de medicina de familie din orasul Constanta, Therapeutics, Pharmacology and Clinical Toxicology 2007, vol XI, no 1-2, 113-116 (E)

26. A. Neamţu, C. Neamţu, Mungiu O.C.: Pharmacokinetical and Immunological Interactions of Liposomal Drug Delivery Systems, Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, volum XII, numar 1, aprilie 2008, p. 56-63 (E).

27. Ioana Cristina Amihăesei, Elena Cojocaru, Mungiu O.C.: Melatonin- from molecule to clinic, Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, volum XII, numar 1, aprilie 2008, p. 89-92 (E).

28. Tamba B., Jaba Irina M., Bild Veronica, Mungiu O.C.; The antinociceptive effect of systemically administered Cadmium on acute pain models; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XII, Nr.4, Dec. 2008.

29. Jaba Irina M., Albu Elena, Mungiu Ostin C.; A therapeutic challenge: pain management; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XII, Nr.4, Dec. 2008.

30. Leon Magdalena, Jaba Irina M., Tamba Bogdan, Mungiu Ostin C.;”Local versus systemic Endomorphin 2 in a Carrageenan model of inflammatory hyperalgesia”; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XIII, Nr. 1, March 2009.

31. Tamba B., Jaba Irina M., Dunărea G. Ionescu, Mungiu O.C.; Systemically administered Cobalt – pharmacological data regarding an antinociceptive action; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XIII, Nr. 1, March 2009.

32. Cojocaru Victor, Tamba Bogdan, Mungiu Ostin C.; “Therapeutic strategies used in psychiatric and pain treatments using sertraline, meant to prevent serotonine syndrome”; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XIII, supp. II, June 2009 for the 10th International Congress of Clinical Pharmacology ( Sinaia – România ).

33. Jaba Irina M., Tamba Bogdan, Albu E., Mungiu O.C.; ” Exogenous atypical opioid peptides inhibit hyperalgesia associated with Carrageenan peripheral inflammation”; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XIII, supp. II, June 2009 for the 10th International Congress of Clinical Pharmacology ( Sinaia – România ).

34. Mungiu O. C., Şerban Dragomir, Jaba Irina M., Tamba B., Azoicăi Doina; ” Improvement of pharmacological and algesiology research at “Gr.T.Popa” – University of Medicine and Pharmacology, Iassy; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XIII, supp. II, June 2009 for the 10th International Congress of Clinical Pharmacology ( Sinaia – România ).

35. Tamba Bogdan I., Jaba Irina M., Cojocaru Victor, Leon Magdalena, Mungiu O.C.;

” Pro’s and con’s – silica based nanoparticles as smart drug carriers”; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XIII, supp. II, June 2009 for the 10th International Congress of Clinical Pharmacology ( Sinaia – România ).

36. Albu E., Filip C., Zamosteanu N., Jaba Irina M., Gheorghiţă N., Mungiu Ostin C.; ” The influence of the experimental stress on the plasma level of the homocysteine in rat”; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XIII, supp. II, June 2009 for the 10th International Congress of Clinical Pharmacology ( Sinaia – România ).

37. Tucaliuc E. S., Goţia S., Jaba I. M., Şerban I. L., Tucaliuc D., Mungiu O.C., Şerban D.N.; ” Endothelial dysfunction and rheumatoid arthritis”; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XIII, supp. II, June 2009 for the 10th International Congress of Clinical Pharmacology ( Sinaia – România ); published also in „Works and views in endothelium-dependent vasodilation” – 13-14 Mai 2009 (Iaşi – România).

38. Oprişa C., Şerban I.L., Mungiu O.C., Branişteanu D.D., Beşchera-Chiriac S., Şerban D.N.; ” Endothelium dependent relaxation mediated by No and/or EDHF are potentiated by a RAPID action of aldosterone”; Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol. XIII, supp. II, June 2009 for the 10th International Congress of Clinical Pharmacology ( Sinaia – România ); published also in „Works and views in endothelium-dependent vasodilation”– 13-14 Mai 2009 (Iaşi – România).

39.

 

 

 

LUCRĂRI PUBLICATE IN VOLUMELE UNOR CONGRESE

1. Gh.Gh. Popovici, Mungiu O.C., Emilia Botez, Dana Caraman: Influenţa unor antibiotice asupra respiraţiei şi glicolizei la nivelul diafragmei de şobolan, volumul Congresului Naţional de Farmacie, Bucureşti, 7 – 9.11.1968, p.297-298 (E).

2. Gh.Gh. Popovici, Lucia Moisa, Negoiţa M, Virginia Bobulescu, Mungiu O.C., Emilia Botez, Dana Caraman: Influenţa unor antibiotice asupra reactivităţii unor reflexe interoceptive, organe efectorii şi procese metabolice generatoare de energie, volumul sesiunii IMF Iaşi, dec. 1969 (E).

3. Dumitrescu S., Mungiu O.C., Virginia Bobulescu, Emilia Botez, Serban Fl., Bendescu M.: Acţiuni farmacologice ale produsului Nistatin MC, vol. Primului Simpozion al Medicamentului Românesc, ian. 1978, Bucureşti, p.358 (E).

4. Dumitrescu S, Serban Fl., Lupaşcu Gh., Maria Bendescu, Mungiu O.C.. Ana Haulică, Emilia Botez, Irina Croitoru: Cercetări experimentale privind toxicitatea produsului Nistatin MC, vol. Primului Simpozion al Medicamentului Românesc, ian. 1978, Bucureşti, p.362 (E)

5. Nechifor M, Mungiu O.C.: Prostaglandinele artificiale – sinteză şi utilizări, volumul Simpozionului de Farmacodinamie, 28 aprilie 1979, Timişoara (E)

6. Mungiu O.C., Baciu I., Date preliminare asupra spectrului RES din ţesuturi diferite de şobolani şi cobai tratate in vitro cu vitamina C, volumul Simpozionului de Farmacodinamie, 1979, Timişoara, p.101 (E)

7. Mungiu O.C., Mihaela Ambrinoc, Brazda I.: Date preliminare privind influenţa preparatului Boicil-forte, volumul Simpozionului de Farmacodinamie, 28 aprilie 1979, Timişoara (E)

8. Nechifor M., Luminiţa Diaconescu, Mungiu O.C.: Acţiunea unor antibiotice asupra motilităţii intestinale şi uterine, volumul Simpozionului de Farmacodinamie, 28 aprilie 1979, Timişoara (E)

9. Dumitrescu S., Virginia Bobulescu, Emilia Botez, Branisteanu D., Mungiu O.C.: Acţiunea anticonvulsivantă a substanţelor CF/P4-2 şi CF/P6-2, volumul sesiunii ştiinţifice jubiliare “30 de ani de activitate a ICCF”, 1979, Bucureşti (E)

10. Mungiu O.C., Cotrutz C., Bara C., Circe D.: Modificări enzimatice în ficatul şi rinichiul de şobolan după administrarea de Gentamicină şi Rifampicină, volumul Simpozionului de Farmacodinamie, 28 aprilie 1979, Timişoara (E)

11. Mungiu O.C.: Prostaglandinele : de la fundamental la aplicativ, volumul Simpozionului de Farmacodinamie, 28 aprilie 1979, Timişoara (E)

12. Mungiu O.C., Nechifor M.: Interacţiuni farmacologice ale etanolului pur şi a unor băuturi alcoolice indigene la nivelul muşchiului neted intestinal, volumul Simpozionului “Viitorul Psihiatriei – Adaptare, Integrare, Recuperare”, Iaşi, 10-11 oct. 1980, p. 763 (E)

13. Baciu I., Balan T., Iulia Vasiliu, Mindreci I., Rusu V., Mungiu O.C.: Corelarea dintre numărul de centri paramagnetici din sînge şi componenţi funcţie de concentraţia de acid ascorbic, volumul Simpozionului de Farmacodinamie, 16 mai 1981, Timişoara (E)

14. Baciu I., Vasiliu I., Rusu V., Mungiu O.C.: Corelaţia dintre numărul de centri paramagnetici din sînge şi componenţi în funcţie de concentraţia de acid ascorbic, volumul Simpozionului de Farmacodinamie, 16 mai 1981, Timişoara, p.39 (E)

15. Mungiu O.C.: Rolul farmacologiei clinice în etapa actuală a cercetării medicamentelor, vol. Simpozion Rel.me.farm., 1982, p.312 (E)

16. Mungiu O.C., Danila I., Manolescu G., Brazda I.: Date toxicologice şi farmacodinamice asupra unor derivaţi teofilinici de sinteză, vol. Consfătuiri de Fiziologie, Timişoara, 1982, p.32 (E)

17. Mungiu O.C., Rusu V.: Membrane celulare: concepte farmacocinetice, vol. celui de al XVI-lea Simpozion Naţional de Biofizică, Lito I.M.F. Iaşi, 1983, p.6 (E)

18. Topoliceanu Fl., Mungiu O.C., Zaharia D., Alina Mungiu: Cercetări privind modularea adrenergică a transportului de sodiu, vol. Conf. III Naţională de Biologie, Iaşi, 1985, p.101 (E)

19. Mungiu O.C.: Influenţa cortisolului şi a unor antibiotice asupra captării 2-deoxi D glucozei-14 C în ţesutul normal şi humoral, Vol.Simp.Farmacodin. Timişoara, 1985, p.231 (E)

20. Mungiu O.C., Carasievici E., Eliza Gafiteanu: Vitamina C adjuvant în teoria complexă a tumorilor maligne, vol. celui de al II-lea Simpozion al Medicamentului Românesc, Bucureşti, 1986, p.250 (R)

21. Mungiu O.C., Chirita V., Alina Mungiu: Aspecte metodologice în studiul substanţelor antidepresive, vol. Simpozionului de Psihiatrie “Depresii”, Lito I.M.F. Tg.Mureş, 1986, p.440 (E)

22. Mungiu O.C., Cosmovici N., Chirita V., Luchian M., Pirozynski T.: Opţiuni terapeutice în depresia cu potenţial suicidar, volumul Consfătuirii de Psihiatrie şi Medicină Legală, Cimpulung Moldovenesc, 18 – 19 sept. 1987, p.456 (E)

23. Mungiu O.C., Georgeta Dunarea Ionescu, Alina Mungiu, Chirita V., Pirozynski T.: Posibilităţi metodologice preclinice şi clinice pentru studiul substanţelor ce influenţează agresivitatea, volumul Consfătuirii de Psihiatrie şi Medicină Legală, Cimpulung Moldovenesc, 18 – 19 sept. 1987, p.486 (E)

24. Mungiu O.C., Hurjui J., Filimon G., Burcoveanu C., Palel G., Burcoveanu R., Georgeta Sinitchi, Duda R., Pletea D.: Prescrierea şi cooperarea la tratament la virstnicii hipertensivi dispensarizaţi, vol. Congresului de Gerontologie, Bucureşti, sept. 1988 (E)

25. Bâcu E., Petrovanu M., Ciocoiu I., Mungiu O.C.: Nouveaux 10H-phenothiazin-10-yl-alcoyl-amides doués d’eventuelle action biologique. Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi 1995, 3, pag.135-140 (E)

26. Mungiu O.C.: Actual features regarding the molecules involed in the algesic process at periferical level, volum de rezumate, First International Congress of The Romanian Society For Cell Biology, Iaşi, 7-10 iunie 2000, p.29 (E)

27. Mungiu O.C.: Realităţi şi prejudecăţi în utilizarea opioizilor, volumul celei de a III-a Conferinţă Naţională de Îngrijire Paleativă, Braşov, 11-15 sept. 2000, p.85-86(E)

28. Mungiu O.C., DG Ionescu: Analgezicele şi medicul de familie, Volumul lucrărilor, Conferinţa naţională “30 de ani de învăţământ în medicina de ambulator la Iaşi”, 2001 (E)

29. Mungiu O.C.: Locul canabinoizilor în analgezie, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p 8 (E)

30. D. G. Ionescu, I. M. Jaba, Mungiu O.C.: Date experimentale privind influenţa unor săruri de zinc asupra nocicepţiei, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p.69-73 (E)

31. I. M. Jaba, D.G. Ionescu, Irina Chiricuţă, Mungiu O.C. : Acţiunea analgezică a L-argininei asupra unor modele de durere acută la şoarece, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002,p. 88-91 (E)

32. I. M. Jaba, D.G. Ionescu, Mungiu O.C.: Efectul analgezic al unor aminoacizi inhibitori de carboxipeptidază A in vitro, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p.102-105 (E)

33. I. M. Jaba, Irina Chiricuţă, Mungiu O.C: Investigarea efectului anlgezic al L-triptofanului asupra unor modele de durere acută, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p.111-115 (E)

34. Mungiu O.C.: Farmacoanalgezia azi – posibilităţi şi limite, Textele Lucrărilor, A 5-a Conferinţă a Asociaţiei Naţionale de Ingrijiri Paleative, 12-14 septembrie 2002, Bucureşti, p.45-47 (E)

35. Xenia Patras, Zaharia D, Mungiu O.C.: Acţiunea miorelaxantelor înregistrarea potenţialelor evocate central şi periferic pe un model experimental de hipertonie, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p.34-39 (E)

36. V Diaconescu, C Diaconescu, Mungiu O.C: Noua scală de evaluare a durerii, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p.79-83 (E)

37. V Cojocaru, L Tarţău, LE Cojocaru, Mungiu O.C: Investigarea modulării şi a localizării acţiunii analgezice a Fluoxetinei în comparaţie cu efectele sale comportamentale, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p.92-95 (E)

38. L Tarţău, V Cojocaru, Mungiu O.C: Date preliminare privind potenţarea efectului antinociceptiv visceral al morfinei cu metamizol la doze subanalgezice, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p.97-101 (E)

39. L Tarţău, Mungiu O.C: Efectul antinociceptiv sinergic în durerea viscerală al asocierii morfină-ketoprofen la doze subanalgezice, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p.106-110 (E)

40. L Tarţău, Mungiu O.C. : Date experimentale privind acţiunea analgezică a loperamidului în durerea viscerală, Textele lucrărilor, Ziua Medicamentului Ed. a-XI-a, supliment al Revistei Durerea acută şi cronică, 2002, p.116-118 (E)

41. Irina Jaba, Georgios Manolidis, Decebal Vasincu, Dunărea G. Ionescu,Mungiu O.C.: Date experimentale privind rolul sistemului arginină-kyotorphin în modularea durerii, vol.Materialele Conferinţei Ştiinţifice anuale “Ziua medicamentului la INF” cu tema “Medicamentul de la idee la farmacie”, 29 martie 2003, p.405-406 (E)

42. Mungiu O.C.: Farmacologie şi societate- farmacologie socială, vol. Materialele Conferinţei Ştiinţifice anuale “Ziua medicamentului la INF” cu tema “Medicamentul de la idee la farmacie”, 29 martie 2003, p.406-416 (E)

43. Irina M. Jaba, Georgios Manolidis, Decebal Vasincu, Mungiu O.C.: Importanţa secvenţei aminoacide N-terminale pentru activitatea analgezică la peptidele opioide atipice, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.32-38 (E)

44. Georgios Manolidis, Irina M Jaba, Decebal Vasincu, Dunarea G.Ionescu, Corneliu Neamtu, Oana Radasanu, Mungiu O.C., Ion Haulica, Influenta cascadei L-arginina/NO sintaza (NOS)/oxid nitric (NO) asupra sensibilitatii nociceptive la nivel central, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.39-44 (E)

45. Liliana Tartau, Victor Cojocaru, Mungiu O.C., Date preliminare privind efectele antinociceptive ale unor antidepresive la soarece, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.78-81(E)

46. Liliana Tarţău, Dorina Mihalache, Mungiu O.C.: Investigaţii farmacoepidemiologice în dismenoreea primară, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.82-85 (E)

47. Victor Cojocaru, Liliana Tarţău, Mungiu O.C., Luiza Elena Cojocaru: Investigarea modificărilor comportamentale în urma administrării subacute a unor diferite antidepresive utilizate în tratamentul durerii, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.89-93 (E)

48. Victor Cojocaru, Liliana Tarţău, Mungiu O.C., Luiza Elena Cojocaru: O metaanaliză şi o trecere în revistă asupra efectului coanalgazic al unor depresive, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.94-97 (E)

49. Rodica Stan Mungiu O.C.: Repere moleculare ale toleranţei la unele droguri, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.138-143 (E)

50. Neamţu A., Mungiu O. C.: Modelarea eliberării substanţelor active medicamentoase din formulări liposomale cu eliberare prelungită, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.162-169 (E)

51. Albu E, Lupusoru CE, Mungiu O.C., Ionescu DG: Cercetari experimentale privind interactiuni de ordin farmacodinamic intre inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei si AINS, The Proceedings of the VIth National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology, Lucrările Congresului, Cluj-Napoca, 8-11 iunie, 2005, p.525-529 (E)

52. Mungiu O.C., Ion Fulga: Un Farmacolog remarcabil: Socrate Lalu, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.3 (E)

53. Mungiu O.C., Liliana Tarţău, Gabriela Burlacu: Are taurina rol în nocicepţie?, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.9-13 (E)

54. Liliana Tarţău, Victor Cojocaru, Mungiu O.C.: Cercetarea experimentală a efectelor unor inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei într-un model de durere viscerală la şoarece, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.41-44, (E)

55. Carmen Gafiţanu, Georgeta Dunărea Ionescu, Ursula Stănescu, Mungiu O.C.: Testarea acţiunii antiinflamatoare a complexului de incluziune alantoină-betaciclodextrină, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.45-48(E)

56. Victor Cojocaru, Liliana Tarţău, Luiza Elena Cojocaru, Mungiu O.C.: Venlafaxina, Reboxetina, dar nu şi Paroxetina cresc activitatea motorie spontană la şoareci, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.49-52(E)

57. Irina M.Jaba, Georgios Manolidis, Bogdan Tamba, Mungiu O.C.: Importanţa glicinei C-terminale pentru modularea nocicepţiei prin fragmente opioide oligopeptidice, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.53-57(E)

58. Manolidis G., Jaba I.M., Vasincu D., Mungiu O.C., Ionescu D.G., Haulică I.: Studiu comparativ privind influenţa tirozinei nitrate şi nenitrate în percepţia nociceptivă la nivelul segmentului medular, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.58-63(E)

59. Pastramagiu Maria Magdalena, Liliana Tarţău, Mungiu O.C.: Efectele eritromicinei asupra nocicepţiei somatice şi viscerale – date experimentale, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.64-68(E)

60. Graţiela Popa, Georgeta Dunărea Ionescu, Eliza Gafiţanu, Diana Ciubotaru, Mungiu O.C.: Studiu asupra acţiunii antinociceptivea unor amestecuri ternare de substanţe analgezice, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.72-76(E)

61. Liliana Tarţău, Magda Pastramagiu, Mungiu O.C.: Potenţarea efectului antinociceptiv al tramadolului cu ketoprofen la doze subanalgezice într-un model de durere viscerală la şoarece, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.77-81(E)

62. Victor Cojocaru, Liliana Tarţău, Luiza Elena Cojocaru, Mungiu O.C.: Date preliminare privind potenţialele tendinţe algolagnice în rândul populaţiei tinere aflate în cursul efectuării studiilor superioare ,Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.82-85(E)

63. Irina M.Jaba, Liliana Tarţău, B.Tamba, G.Manolidis, Adriana Negru, Mungiu O.C.: Date experimentale privind rolul N-acetil-aspartil glutamatului în procesarea nociceptivă la nivel spinal , Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.86-90(E)

64. Graţiela Popa, Georgeta Dunărea Ionescu, Eliza Gafiţanu, Diana Ciubotaru, Mungiu O.C.: Testarea activităţii analgezice a unor amestecuri de substanţe medicamentoase prin testul contorsiunilor cu acid acetic, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.94-97(E)

65. Manolidis G., Bild W., Jaba I.M., Nastasă-Bild Veronica, Tamba B., Mungiu O.C., Haulică I.: Studiu comparativ privind influenţa tirozinei nitrate şi nenitrate în sensibilitatea dureroasă la nivelul segmentului cerebral, , Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.110-116(E)

66. Pastramagiu Maria Magdalena, Dunărea G. Ionescu, Liliana Tarţău, Mungiu O.C.: Date experimentale asupra acţiunii ketoprofenului şi enalaprilului la şobolani normali şi alcoolodependenţi, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.117-120(E)

67. Lazăr Ioan Tudor, Mungiu O.C., Lazăr Mihai Ioan, Gavrilut Maria: Faramcocinetica ropivacainei în analgezia peridurală intermitentă pentru naşterea naturală, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.127-131(E)

68. Ghiciuc Cristina Mihaela, Jaba Irina M., Albu Elena, Vlase Cristina, Mungiu O. C..: Studiul bioechivalenţei tramadolului după administrare pe cale orală la voluntari sănătoşi, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.138-139(E)

69. Anca Căpitănescu, Liliana Tarţău, Dunărea Georgeta Ionescu, Mungiu O.C.: Din dilemele cercetării experimentale: etica lucrului pe animal, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.184-187(E)

70. Andrei Neamţu, Mungiu O.C.: Caracterizarea şi testarea unor suporturi transportoare polimerice pe bază de polistiren pentru substanţe biologic active:I. Analiza prin modelare moleculară, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.224-229 (E)

71. Andrei Neamţu, Mungiu O.C.: Caracterizarea şi testarea unor suporturi transportoare polimerice pe bază de polistiren pentru substanţe biologic active: II. Evaluarea eliberării in vitro, Algezie şi Analgezie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XIV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, p.230-235(E)

72. Mungiu O.C.: Tendinţe actuale în algeziologie, volumul celei de a patra Conferinţe naţionale de Oncologie medicală, „Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul neoplaziilor maligne”, Editura medicală Universitară Craiova, 2005, p.17-19 (E)

73. Tartau L, Jaba I, Mungiu O.C., Pharmacoepidemiologic study in primary dysmenorrhea, Lucrarile Congresului, Al VI-lea Congres National de Farmacologie, Terapeutica si Toxicologie Clinica, Cluj, 2005, p. 243-247(E)

74. Jaba IM, Tartau L, Tamba B, Negru A, Mungiu O.C., The role of N-acetyl-aspartyl-glutamate in supraspinal nociceptive processing, Lucrarile Congresului, Al VI-lea Congres National de Farmacologie, Terapeutica si Toxicologie Clinica, Cluj, 2005, p. 422-426 (E)

75. Cojocaru Victor, Tartău Liliana, Mungiu O.C., Small Doses of Carbemezepine are Reversible Intrerrupting Idiopathic Synesthesya Phenomenon, The Proceedings of the VIth National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology, Lucrările Congresului, Cluj-Napoca, 8-11 iunie, 2005, 427-431.-lucrare premiată. (E)

76. Pastramagiu Maria M., Cojocaru Victor, Tarău Liliana, Mungiu O.C., Preliminary Research on the Effects of Erythromicyn in a Cutaneous Pain Model, The Proceedings of the VIth National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology, Lucrările Congresului, Cluj-Napoca, 8-11 iunie, 2005, 467-469 (E)

77. Anca Căpitănescu, Liliana Tarţău, Mungiu O.C., Visceral pain models in experimental research, Al VI-lea Congres Naţional de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică, Lucrările congresului, The proceedings of the VIth National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology, sub redacţia Acad. Prof. dr. V.A. Voicu, prof. dr. Vl. Şandor, conf. Dr. Anca Dana Buzoianu, conf. Dr. Dana Goşa, Cluj- Napoca, 8-11 iunie 2005., pag. 432- 434. (E)

78. Maria Magdalena Pastramagiu, Liliana Tarţău, Mungiu O.C., Preliminary research on the effects of erithromycine in a cutaneous pain model, Al VI-lea Congres Naţional de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică, Lucrările congresului, The proceedings of the VIth National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology, sub redacţia Acad. Prof. dr. V.A. Voicu, prof. dr. Vl. Şandor, conf. Dr. Anca Dana Buzoianu, conf. Dr. Dana Goşa, Cluj- Napoca, 8-11 iunie 2005., pag. 467- 469. (E)

79. Mungiu O.C., Gabriel Ungureanu : Academician Ion Enescu(1884-1972). Omagiu postum, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.7-8 (E)

80. Dunarea G. Ionescu, L. Miron, Rodica Chiriac, Cristina Tacu, C. Volovat, Dana Clement, Diana Petroiu, Dorin Hopulele, Dina Badarau, M. Marinca, Mungiu O.C.: Centrul de studiu si terapie a durerii –cinci ani de activitate-, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.17-21 (E)

81. Gabriela Damean, Mungiu O.C.: Influenta opioizilor asupra funcţiei renale-o abordare fiziofarmacologica, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.53-56 (E)

82. Maria-Magdalena Leon, Mungiu O.C.: Analgezia de stres- de la experimental la clinic, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.57-59 (E)

83. Liliana Tartau, Irina M. Jaba, Victor Cojocaru, Ion Haulica, Mungiu O.C.: Stresul carbonilic: o tinta farmacologica, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.67-75 (E)

84. Gratiela Popa, Georgeta Dunarea Ionescu, Eliza Gafitanu, Mungiu O.C.: Investigarea comparativa a actiunii antinociceptive a unor amestecuri ternare de substante analgezice continand doze diferite de paracetamol, propifenazona, fosfat de codeina, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.145-149 (E)

85. Irina M.Jaba, Liliana Tartau, Bogdan Tamba, Georgios Manolidis, Decebal Vasincu, Adriana Negru, Mungiu O.C.: Receptorul kyotorfinic-implicarea in procesul algezic, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.165-170 (E)

86. Catalina Bohotin, V.Bohotin, C.D.Popescu, Mungiu O.C.: Tehnici non-farmacologice moderne in tratamentul durerii cronice: stimularea nervului vag(VNS) si stimularea magnetica transcraniana(TMS), Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.171-172 (E)

87. Liliana Pavel, Liliana Tartau, Mungiu O.C.: Studiul farmacoepidemiologic asupra prescrierii de analgezice la ambulatorul policlinic al judetului Galati, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.175-179 (E)

88. Liliana Tartau, Irina M.Jaba, Victor Cojocaru, Bogdan Tamba, Mungiu O.C.: Efectele antinociceptive ale unor depresive intr-un model de durere viscerala la soarece, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.180-185 (E)

89. Carmen Gafitanu, Georgeta Dunarea Ionescu, Ursula Stanescu, Mungiu O.C.: Studiul actiunii antiinflamatoare a complexului de incluziune Clorhidrat de Berberina-B-Ciclodextrina din preparate semisolide pentru aplicare cutanata prin metoda pletismometrica, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.186-190 (E).

90. Victor Cojocaru, Luiza Elena Cojocaru, Liliana Tartau, Mungiu O.C.: Date preliminare privind expunerea si protectia profesionistilor din domeniul medical la durerea de tip empatic indusa de proprii pacienti, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.191-195 (E).

91. Irina M.Jaba, Liliana Tartau, Bogdan Tamba, Ion Haulica, Mungiu O.C.: Implicatiile monoxidului de carbon in procesul algezic, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.198-202 (E).

92. Bogdan Tamba, Irina M.Jaba, Liliana Tartau, Dunarea Georgeta Ionescu, Mungiu O.C.: Experimental data regarding the antinociceptive effect of systemically administered magnesium chloride, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.203-208 (E).

93. O.Bredetean, Al.D.Ciochina, Mungiu O.C.: Rolul nucleotidelor si fibrinogenului uman solubil in eliberarea granulelor primare ale neutrofilelor umane, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.237-238 (E)

94. Maria M.Pastramagiu, Clementina Cojocaru, Liliana Tartau, Victor Cojocaru, Mungiu O.C.: Studiul farmaco-epidemiologic preliminar la persoane cu addictie la alcool etilic, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.239-243 (E)

95. O.Bredetean, Al.D.Ciochina, Mungiu O.C.: Efectele nucleotidelor extracelulare asupra unor functii ale neutrofilului uman, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.264-268 (E)

96. Cristina Mihaela Ghiciuc, Elena Albu, Irina Jaba, Magda Pastramagiu, B.Tamba, Clementina Cojocaru, Corina Cozma Dima, Lucretia Luca, Cristina Vlase, G.I.Pandele, Mungiu O.C.: Incidenta efectelor adverse in studii de bioechivalenta realizate in perioada 2003-2005, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.295-296 (E)

97. Cristina Mihaela Ghiciuc, Mungiu O.C.: Observatii privind studii de bioechivalenta ale unor medicamente metabolizate la nivelul izoenzimei CYP2C9, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.297 (E)

98. Mihaela Mosnegutu, Mungiu O.C.: Farmacovigilenta: de la clinica la industria de medicamente, Algeziologie şi farmacologie, Zilele Medicamentului –Ediţia a XV-a, Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2006, p.301-302 (E).

99. Victor Cojocaru, Luiza Elena Cojocaru, Liliana Tartau, Mungiu O.C., The mitazapine-gingko biloba association efficiency in ethanol withdrawal pain treatment, The VIIth National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology, Timisoara Medical Journal, Vol. 56, Supplement 2, May, 2006, p.35-38 (E).

100. Liliana Tartau, Irina Maria Jaba, Maria Magdalena Pastramagiu, Mungiu O.C., Pain during menstrual period in women working in industrial zone: a pharmacoepidemiologic approach. The VIIth National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology, Timisoara Medical Journal, Vol. 56, Supplement 2, May, 2006, p.274-276 (E)

101. Liliana Tartau, Victor Cojocaru, Mungiu O.C., Preliminary reasearches on the effect of some serotonine reuptake inhibitors in a visceral pain model, The VIIth National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology, Timisoara Medical Journal, Vol. 56, Supplement 2, May, 2006, p.287-290 (E).

102. Irina M. Jaba, Liliana Tartau, Bogdan Tamba, Georgios Manolidis, Mungiu O.C.:The importance of the amino-acidis sequence of minimum structure typical opioid peptides for the analgesic activity, The VIIth National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology, Timisoara Medical Journal, Vol. 56, Supplement 2, May, 2006, p.387-391 (E).

103. Mungiu O.C., Richard Constantinescu,Un eminent farmacolog- Profesorul Emanoil Riegler ,Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 7-8 (E).

104. Radu Iliescu and Mungiu O.C., Androgens And Cardiovascular Disease: Towards An Antiandrogenic Therapy?, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 39-43 (E).

105. Carmen Gafiţanu, Georgeta Dunărea Ionescu, Ursula Stănescu, Mungiu O.C., Studiul Toleranţei Oculare Pentru Unguente Oftalmice Cu Clorhidrat De Berberină Şi Complexul De Incluziune Clorhidrat De Berberină-Β-Ciclodextrină, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 57-61 (E).

106. Dragomir N. Serban, Ionela Lăcrămioara Serban , Mihai Hogaş, Cristina Oprişa, Mungiu O.C., Reţeaua De Semnalizare Endotelio-Musculară: De La Molecule La Clinică, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 69-70 (E).

107. Mungiu O.C., Liliana Tarţău, Corneliu Team, Durerea Sociala – O Realitate Ignorata, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 113-116 (E).

108. C. Neamţul, Mungiu O.C., A. Neamţu, V. Huţanu, Mecanismele Şi Dificultăţile Managementului Farmacologic Al Durerii Neuropate, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 123-130 (E).

109. Irina M. Jaba, Magdalena Leon, Elena Albu, Mungiu O.C., Cardiac Opioid Peptides: Therapeutical Implications, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 131-134 (E).

110. Florina Mihaela Carpinschi, Liliana Tarţău, Elena Albu, Mungiu O.C. , Influenţarea Farmacologică A Nocicepţiei prin Intermediul Receptorilor Muscarinici/ The Pharmacological Modulation Of Nociception Through Muscarinic Receptors, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 135-137 (E).

111. Georgiana Botez, Mihaela Moşneguţu, Mungiu O.C., Durerea Ca Efect Advers Al Antibioterapiei, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 138-143 (E).

112. Magdalena Leon, Liliana Tarţău, Mungiu O.C., Receptori Opioizi Periferici- Rol În Medierea Nocicepţiei În Condiţii De Inflamaţie / Peripheric Opioids’ Receptors With A Role In Mediating The Inflammatory Nociception, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 144-148 (E).

113. Elena Albu, Irina M. Jaba, Liliana Tarţău, Mungiu O.C., Durerea Din Eritromelalgie/ Pain In Erythromelalgia, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 149-152 (E).

114. Magdalena Leon, Liliana Tarţău, Raluca Dănilă, Dana Negru, Mungiu O.C., Influenţarea Farmacologică A Nocicepţiei Prin Receptorii Opioizi Periferici – O Evaluare A Literaturii /Role Of Peripheral Opioid Receptors In Pharmacologic Modulation Of Nociception – Critical Review, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 153-159 (E).

115. Magdalena Leon, Mungiu O.C., Interactiunea Etanol-Opioide: O Abordare Farmacogenetică / A Pharmaco-Genetic Approach On Alcohol – Opioids Interactions, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 163-167 (E).

116. A. Neamţu, Mungiu O.C., C. Neamţu, Posibilităţi De Evaluare A Eliberării Codeinei Încorporate În Formulări Lipozomale Retard, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 168-176 (E).

117. Graţiela Popa, Georgeta Dunărea Ionescu, Eliza Gafiţanu, Mungiu O.C., Investigarea Acţiunii Analgezice A Unor Amestecuri Binare De Paracetamol, Propifenazonă Cu Fosfat De Codeină/ Investigation Of Antinociceptive Activity Of Binary Combinations Of Acetaminophen, Propyphenazone With Codeine Phosphate In Mice, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 177-180 (E).

118. Irina M. Jaba, Georgios Manolidis, Liliana Tarţău, Adriana Negru, Mungiu O.C., Studiu Comparativ Al Activităţii Antinociceptive A Aminoacizilor Componenţi Ai Enkefalinelor/ Comparative Study Regarding The Antinociceptive Activity Of Enkephalin Forming Amino Acids, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 181-186 (E).

119. Radu Suciu, Dunărea Georgeta Ionescu, Mungiu O.C., Studiul Efectului Citalopramului Şi Escitalopramului Asupra Nocicepţiei În Două Modele Animale De Durere Acută, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 187-192 (E).

120. Liliana Pavel, Liliana Tarţău, Georgeta Dunărea Ionescu, Adrian Andronic, Mungiu O.C., Date Preliminare Privind Efectele Unor Analgezice Şi Antiinflamatoare Nesteroidiere La Testul Tail-Flick La Şoarece/Prelimiary Data Regarding The Effects Of Some Analgesics And Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs In Tail-Flick Test In Mice, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.193-196 (E).

121. Irina M. Jaba, Magdalena Leon, Bogdan Tamba, Adrian Andronic, Mungiu O.C., Peripheral Opioid Receptors In Inflammatory Pain And Edema: The Role Of Leucine-Enkephalin Versus Morphiceptin, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.197-203 (E).

122. Radu Suciu ,Dunărea Georgeta Ionescu Mungiu O.C., Studiul Efectului Duloxetinei În Testul Hot Plate Şi Tail Flick, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p. 204-208 (E)

123. Magdalena Leon, Irina M. Jaba, Silvia Negru, Mungiu O.C., Acţiunea Antinociceptivă Periferică A Endomorfinei 1 Pe Un Model De Inflamaţie Prelungită/ Peripheral Antinociceptive Activity Of Endomorphin 1 In A Prolonged Inflammation Model, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p. 209-213 (E).

124. Liliana Tarţău, Maria Magdalena Pastramagiu, Liliana Pavel, Mungiu O.C., Cercetări Preliminare Privind Efectele Loperamidului Pe Modele De Durere Somatică Şi Viscerală La Şoarece/Preliminary Researches Regarding The Effects Of Loperamid In Somatic And Visceral Pain Models In Mice, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.214-217 (E).

125. Radu Suciu ,Dunărea Georgeta Ionescu, Mungiu O.C., Studiul Efectului Venlafaxinei În Testul Hot Plate Şi Tail Flick, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.222-226 (E).

126. Liliana Tarţău , Victor Cojocaru, Irina M. Jaba, Mungiu O.C., Cercetarea Experimentală A Efectelor Antinociceptive Ale Unor Antidepresive Triciclice/ Experimental Research On The Antinociceptive Effects Of Some Tricyclic Antidepressants, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.229-232 (E).

127. Maria Magdalena Pastramagiu, Liliana Tarţău, Silvia Negru, Mungiu O.C., Date Experimentale Privind Acţiunea Enalaprilului Asupra Nocicepţiei La Şobolani Normali Si Alcoolo-Dependenţi Experimental Data Regarding The Action Of Enalapril On The Normal And Alcoholic Rats Nociception, , Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.233-236 (E).

128. Maria Magdalena Pastramagiu, Liliana Tarţău, Carmen Păstrăguş, Mungiu O.C., Consumul De Alcool În Rândul Pacienţilor Cu Afecţiuni Articulare- Studiu Farmacoepidemiologic/Alcohol Consumption In Patients With Articular Diseases- Pharmacoepidemiologic Study, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.242-245 (E).

129. Liliana Pavel, Liliana Tarţău, Elena Albu, Mungiu O.C., Studiu Farmacoepidemiologic Asupra Prescrierii De Analgezice La Ambulatorul Policlinic Al Judeţului Galaţi/ Pharmacoepidemiologic Study Regarding The Prescription Of Analgesics In Ambulatory Center In Galaţi, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p 246-249 (E).

130. Liliana Tarţău, Ana Ştefan, Valentin Ciuchi, Mungiu O.C., Analgezia La Naştere- Studiu Farmaco-Epidemiologic/ Analgesia During Delivery- Pharmacoepidemiologic Study, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.250-253 (E).

131. Liliana Pavel, Liliana Tarţău, Elena Albu, Mungiu O.C., Terapia Cu Analgezice A Durerii Cronice La Ambulatorul Policlinic Al Judeţului Galaţi: Studiu Farmacoepidemiologictherapy With Analgesics Of Chronic Pain In Ambulatory Center In Galaţi- Pharmacoepidemiologic Study, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.254-258 (E).

132. Liliana Tarţău, Mihaela Vulpe, Luminiţa Nistor, Mungiu O.C., Studiu Comparativ Privind Prescrierea De Analgezice La Un Cabinet De Medicină De Familie Şi Un Cabinet Particular Din Oraşul Constanţa/ Comparative Study Regarding The Prescription Of Analgesics In A Primary Medical Center And A Privat Center In Constanţa, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.259-263 (E).

133. Victor Cojocaru, Luiza Elena Cojocaru, Liliana Tarţău, Mungiu O.C., Fumatul Nu Influenţează Perceperea Subiectivă A Pragului De Sensibilitate Şi Vulnerabilitate La Durere În Rândul Populaţiei Şcolare / Smoking Does Not Affect The Pain Sensitivity And Vulnerability Threshold In The Young High School Population, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.278-283 (E).

134. Maria Magdalena Pastramagiu, Liliana Tarţău Mungiu O.C., Implicaţii Clinice Ale Interacţiunii Dintre Antiinflamatoarele Nesteroidiene Şi Inhibitorii Enzimei De Conversie/ Clinical Implications Of The Interaction Between Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs And Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.284-287 (E).

135. Ionela Lăcrămioara Serban , Dragomir N. Serban, Mungiu O.C., Profilul Mecanismelor Ce Asigura Relaxarea Endotelio-Dependenta In Artere De Rezistenta Este Influentat De Agentul Contractant, Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.307-311 (E).

136. Bogdan Tamba, Irina M. Jaba, Silvia Negru, Mungiu O.C., Preliminary Experimental Data Regarding The Effect On Nociception Of Low Doses Of Systemically Administered Manganese / Date Experimentale Preliminare Cu Privire La Efectul Asupra Nociceptiei Al Unor Doze Mici De Mangan Administrat Sistemic. , Drugs and Pain– Zilele Medicamentului Ediţia a XVI-a, 2007, p.328-336 (E).

137. Carpinschi F., Tartau L., Albu E., Mungiu O.C.: Cercetari preliminare privind efectele loperamidului pe modele de durere somatica si viscerala la soarece, al VIII-lea congres national de Farmacologie, Terapeutica si Toxicologie clinica, Revista de Medicina si Farmacie, Targu- Mures 6-9 iunie 2007, vol.53,p. 201-203 (E).

138. Cojocaru V., Tartau L., Cojocaru L.E., Mungiu O.C.: Efecte motorii ale coanalgezicelor antidepresive: triciclice, inhibitori de recaptare, antagonisti de receptori, al VIII-lea congres national de Farmacologie, Terapeutica si Toxicologie clinica, Revista de Medicina si Farmacie, Targu- Mures 6-9 iunie 2007, vol.53,p. 205- 209 (E).

139. Jaba I.M., Leon M., Negru S., Mungiu O.C.: Local administration of N-acetylaspartylglutamate (NAAG) as analgesic in peripheral inflammatory pain in rats, al VIII-lea congres national de Farmacologie, Terapeutica si Toxicologie clinica, Revista de Medicina si Farmacie, Targu- Mures 6-9 iunie 2007, vol.53,p. 219- 222 (E).

140. Leon M, Jaba I.M., Andronic A., Mungiu O.C.: Endomorphins and antinociception in inflammation: local opioid receptors, al VIII-lea congres national de Farmacologie, terapeutica si toxicologie clinica, Revista de Medicina si Farmacie, Targu- Mures 6-9 iunie 2007, vol.53,p. 223- 227 (E).

141. Pastramagiu M.M., Tartau L, Mungiu O.C.: Experimental researches on the effects of erythromycin in cutaneous and visceral pain models, al VIII-lea congres national de Farmacologie, terapeutica si toxicologie clinica, Revista de Medicina si Farmacie, Targu- Mures 6-9 iunie 2007, vol.53,p. 229- 231 (E).

142. Tartau L, Cojocaru V., Jaba I.M, Mungiu O.C.: Investigarea efectelor antinociceptive si a modificarilor comportamentale ale unor antidepresive triciclice la soarece, al VIII-lea congres national de Farmacologie, terapeutica si toxicologie clinica, Revista de Medicina si Farmacie, Targu- Mures 6-9 iunie 2007, vol.53,p. 241- 244 (E).

143. Tartau L, Pastramagiu M.M., Albu E., Mungiu O.C.: Cercetari preliminare privind efectele proglumidului pe modele de durere viscerala la soarece, al VIII-lea congres national de Farmacologie, terapeutica si toxicologie clinica, Revista de Medicina si Farmacie, Targu- Mures 6-9 iunie 2007, vol.53,p. 245- 248 (E).

144. Mungiu O.C., Constantinescu R.: Eugen Rizu (1850-1892) Intemeietor al Farmacologiei, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 7-8 (E)..

145. Serban D.N., Tamba B.I., Jaba I.M., Bohotin V., Chirieac R.M., Neamtu A., Mungiu O.C.: Centrul pentru studiul si terapia durerii (CSTD): o platforma de formare si cercetare interdisciplinara/ Center for the study and therapy of pain (CSTP): a PLATFORM for interdisciplinary trainig and research, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 9- 11 (E)..

146. Pastramagiu M.M., Tartau L., Apalamarita E., Mungiu O.C.: Consumul de alcool in randul pacientilor din mediul rural- o abordare farmacoepidemiologica, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p.40-41 (E)..

147. Botez G., Mosnegutu M., Mungiu O.C..: Antibiotice: uti non abuti, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p.48-50 (E).

148. Anton I.M., Muris L. M., Mungiu O.C.: PTC12 – a new drog for the genetic disorders, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 51- 54 (E).

149. Marcel Ivanov MD, Ph D, BSc, Mungiu O.C. MD, Phd, Professor Ion Poiata MD, Phd, Professor: Neuronavigation in the treatement of trigeminal neuralgia, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p.65- 71 (E).

150. Neamtu C., Anitei B., Diaconu M., Mungiu O.C.: “Paradoxurile ” sensibilitatii algezice in durerea neuropata,, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 76- 81 (E).

151. Azoicai D. Matei M., Ciolpan C., Miu S., Mungiu O.C.: Single-day cross- sectional study for the evaluation of procedural pain/ studio transversal de o zi pentru evaluarea durerii proceduralem, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p.83- 84 (E).

152. Carpinschi F., Tartau L., Mungiu O.C.: Roles of metabotropic receptors for glutamate in pain syndromes/ rolurile receptorilor metabotropi pentru glutamate in sindroamele dureroase, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 99-102 (E).

153. Leon M., Jaba I.M., Mungiu O.C.: New insights about peripheral opioid receptors: therapeutic implications for intestinal inflammation, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 103- 107 (E)..

154. Bohotin V., Bohotin C., Mungiu O.C., Popescu C.D.: Stimularea magnetica transcraniana cu frecventa redusa amelioreaza crizele migrenoase, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p.108- 109 (E).

155. Neamtu A., Mungiu O.C., Neamtu C.: Mecanisme fiziologice ale activitatii canalelor ionice membranare gestionabile in managementul farmacologic al durerii cornice, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p.110-113 (E).

156. Jaba I.M., Tamba B., Ionescu D. G, Negru A., Negru S., Andronic A., Mungiu O.C.: Pharmacologacal studies regarding digestive tolerance of ketoprofen linked with nanoparticules carriers/ Studii farmacologice privind toleranta digestiva a ketoprofenului inglobat in suporturi de nanostructuri, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 119- 122 (E).

157. Ionescu D. G., Jaba I., Tamba B., Negru S., Negru A., Andronic A., Mungiu O.C.: Studii farmacologice privind eficacitatea antinociceptiva a ketoprofenului inglobat in suporturide nanostructuri, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 123- 128 (E)..

158. Neamtu C., Mungiu O.C., Neamtu A.: Managementul durerii cornice- intre principii si realitatea practicii medicale, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 129- 134 (E).

159. Miron L., Marinca M., Gafton B., Anton I., Popescu S., Mungiu O.C.: Multidimensional cancer pain assessment questionnaire- initial evaluation, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 140- 145 (E).

160. Cojocaru V., Cojocaru L.E., Mungiu O.C.: Vulnerabilitatea si tendintele de ocrotire fata de durere se coreleaza negativcu reducerea duratei de somn la copii abuzati si cu tensiunea interna la copii asistati social. Incercari de inlocuire a unui chestionar pentru determinarea complexa a pragului la durere, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 176- 179 (E).

161. Hantascu I., Jaba I. M., Mungiu O.C.: Sinogenic facial pain and headache- literature review, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 198- 202 (E).

162. Tamba B, Jaba I. M, Ionescu D. G, Andronic A., Negru D., Mungiu O.C.: The influence of magnesium on the nociception- new experimental data, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 203- 208 (E).

163. Bohotin C., Bohotin V., Popescu C.D., Muresanu D.F., Mungiu O.C.: Transcranial magnetic stimulation (TMS) can prove the cerebrolysin efficiency in patiens with recent ischaemic stroke/ Stimularea magnetica transcraniana o metoda utila in demonstrarea eficientei tratamentului cu cerebrolysin la pacientii cu accident vascular cerebral (AVC) ischemic recent, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 211-212 (E).

164. Serban I.L., Serban D.N., Oprisa C., Tucaliuc E.S., Mungiu O.C.: Efectul distensiei vasculare asupra raspunsului EDHF in artere de rezistenta isolate/ Effects of vascular distension upon the EDHF response in isolatet resistance arteries, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 217 (E).

165. Amihaesei I.C., Mungiu O.C.: Feromonii umani- de la molecula la actiune la actiune fiziologica,, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 218- 222 (E).

166. Serban D.N., Serban I.L., Tucaliuc E.S., Oprisa C., Mungiu O.C.: Caractere temporale ale raspunsului endotelio- dependent L-name- insensibil in artera mezenterica de sobolan si ramurile dale/ temporal features of the L- name- insensitive endothelium- dependent response in rat mesenteric artery and braches, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 223 (E).

167. Albu E., Filip C., Zamosteanu N., Dumitriu C., Gheorghita N., Mungiu O.C..: Hiperhomocisteinemia- factor de risc cardiovascular independent- mecanisme fiziopatologice, interferare farmacologica, Drugs: use, abuse and dependency, Zilele medicamentului Editia a XVII-a, Textele lucrarilor, Editura Gr. T. Popa 2008, p. 224-228 (E).

168. Mungiu O.C., Grădinaru Adina, Negru Dana; “Metalele preţioase şi durerea – O evaluare algeziologică”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

169. Moşneguţu Mihaela, Marian Georgiana, Mungiu Ostin C.; ” Nefrotoxicitatea Colistinei: Mult zgomot pentru nimic?”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

170. Cojocaru Victor, Cojocaru Luiza Elena, Tamba Bogdan, Mungiu O.C.; ” Asocierea de ginkgo – biloba: O strategie terapeutică în scopul diminuării riscului de Sindrom la serotoninic la sertralină”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

171. Hagiu B.A., Tura V., Ciobanu C., Mihăilă D., Fântânaru M., Mungiu O.C.; “Studiu privind biocompatibilitatea unui material compozit din nanofibre de Poliuretanuree funcţionalizate cu nanoparticule de Argint”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

172. Dragomir Şerban, Azoicăi Doina, Tamba Bogdan, Jaba Irina M., Mungiu Ostin C.; ” Platforma de cercetări fiziofarmacologice şi clinice asupra mecanismelor durerii nononcologice şi oncologice”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

173. Mungiu O.C., Grădinaru Adina, Negru Dana; “Xenonul – O abordare algeziologică”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

174. Marinca M., Marinca A., Anton I., Popescu S., Miron L., Mungiu O.C.; “Instrumente de evaluare a durerii în cancer: Evaluare în dinamică”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

175. Ailioaie Laura, Ailioaie C., Chiran A.D., Moraru Evelina, Mungiu O.C.; ” Aportul termografiei în monitorizarea artritei juvenile”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

176. Filip C., Albu E., Zamosteanu N., Jerca L., Gheorghiţă N., Jaba I.M., Negru A., Mungiu O.C.; “Investigarea parametrilor stresului oxidativ în hiperhomocisteinemia provocată experimental la şobolan”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

177. Neamţu Andrei , Petreuş Tudor, Mungiu O.C., Neamţu Monica; “Interacţiuni fiziologice între receptorii celulari ai sensibilităţii gustative, salivă şi comportamente”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

178. Pleşca Doina, Mungiu Ostin C., Carpinschi Florina; ” O evaluare critică a literaturii privind eficienţa agenţilor clasici şi a Lovastatinei în cadrul unui model experimental al Sindromului Guillain – Barre”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

179. Oprişa C., Hurjui L., Mungiu O.C., Şerban I.L., Şerban D.N.; “Precizări privind mecanismele nongenomice rapide prin care steroizii infuenţează relaxarea endotelio-dependentă”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

180. Neamţu Andrei , Petreuş Tudor, Mungiu O.C., Neamţu Monica; “Studii de modelare moleculară a fosfoproteinelor implicate în fiziologia mineralizării dentinare”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

181. Jaba Irina M., Bogdănici Camelia, Lozneanu Magda, Tamba B., Albu E., Mungiu O.C.; ” Preliminary data regarding the analgesics consumption in the ST. Spiridon University Hospital”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

182. Tamba B., Albu E., Bulea Delia, Jaba Irina, Mungiu Ostin C.; “New perspectives in anti-inflammatory therapy: LOX/COX dual inhibitors”; Algeziologie şi Farmacoterapie, Zilele Medicamentului Ed. XVIII-a (14-16 Mai 2009), Vol. XVI, supp. Nr. 1, 2009.

183. Neamţu A., Tamba B., Mungiu O.C., Şerban D.N.; ” Free energy evaluation of Calcium binding in RCK domains of large conductance Ca2+ dependent K+ channels”; Works and views in endothelium-dependent vasodilation – 13-14 Mai 2009 (Iasi – România).

184. Catalina Bohotin, Ungureanu D, Filip C, Bohotin V, Popescu CD, Costuleanu M, Mungiu O.C., Nitroglycerin enhances superoxide dismutase activity in spinal trigeminal nucleus, Cephalalgia, (2005), 25(10):869

 

 

 

LUCRARI PUBLICATE IN REZUMAT

IN STRAINATATE

1. Gh.Gh. Popovici, Mungiu O.C., Emilia Botez, Ababei L.: The Kinetics of Glucose-6-P-NADP-oxidoreductase under the Influence of certain Antibiotics, volum de rezumate, V International Congress of Chemotherapy, Viena, 26.06 – 01.07.1967 (R)

2. Gh.Gh. Popovici, Mungiu O.C., Emilia Botez, Ababei L.: The Effect of Streptomycine and Neomycin on the Respiration of the Diaphragmatic Muscle and on Rat Liver G6PDH, volum de rezumate, VII International Congress of Biochemistry, Tokyo, 19 – 25.08.1967 (R)

3. Popovici Gh. Gh., Mungiu O.C., Emilia Botez, Dana Caraman, Ababei L.: The Role of the Methyl Groupe in the Structure of Streptomycine in G6PDH Activation in the Rat, Abstract of the Papers presented at the Fifth of the Federation, Praga, July, 1968, p.1-15 (R)

4. Gh.Gh. Popovici, Mungiu O.C., Emilia Botez, Dana Caraman, Ababei L.: Transmethylation in the Mechanism of Activation of G6PDH in Rat Liver by Streptomycine, volum de rezumate, II International Congress IUPAC, Munster – RFG, 22 – 26.07.1968 (R)

5. Moisa L., Pavelescu M., Mungiu O.C., Dobre A.: La modification du system acethylcoline-cholinesterase cerebrale apres lîadministration de quelque substances anticonvulsivantes, rezumat în vol. IV Congres de Farmacologie, Basel, 1969, p.76 (R)

6. Gh.Gh. Popovici, Mungiu O.C., Emilia Botez, Dana Caraman, Ababei L.: Influence of Chloramphenicol on the Respiration and Glycolysis of the Diaphragmatic Muscle and on Rat Liver Homogenate, volum de rezumate, IV International Congress of Chemotherapy, Tokyo, 10 – 15.08.1969 (R)

7. Popovici Gh.Gh., Mungiu O.C., Dana Caraman, Emilia Botez, Ababei L.: Influenţa asociaţiei cloramfenicolului şi clorpromazina asupra respiraţiei şi glicolizei omogenatului de creier şi ficat de şobolan, VII Congres International de Chemoterapie, Praga, 1971, secţiunea A, vol. 1, rez.A 11/22 (R)

8. Mungiu O.C., Rosen F., Milholland R.J.: Different Effect of Cycloheximide on Suspension of Rat Thymocytes and Mouse Lymphosarcom, p.1798 Cells, Ann.ep.Dept.of Exp.Ther. in R.P.M.I., Buffalo, New York, USA, 1972, p.24 (R)

9. MungiuO.C., Gogalniceanu D., Leibovici Max, Negulescu I.: Toxicity of Butyl-cyanocrylate, vol. Medical Polymere, Chemical Problems, Praga, 1977, p. C39/1-C39/4 (R)

10. Mungiu O.C., Lorica Gavrilita, Cotutiu C., Viorica Popa, Doina Radulescu, Oita N.: The Pharmacological Actions of an Diethylaminoethanol (DEAE) Derivative, volum de rezumate, 4th Congress of the Hungarian Pharmacological Society with international participation, 27-29 aug. 1985 (R)

11. Driga D., Mungiu O.C., Pirozynski T., Cristiana Filip: Alcoolizarea intrauterină şi viitoarea dependenţă alcoolică, volum de rezumate, World Psyhiatric Ass Reg Symposium “Alcoholism and other Dependencies”, Warsaw, Poland, 22-25 november 1987 (R)

12. Dumitriu S, Vancea P., Popa M., Dumitriu M., Mungiu O.C.: Semisynthetic and Synthetic Hydrogels as Carriers for Drug Retardation, publicat în rezumat în vol. Simpozionului “Biomedical Application of Membranes and Responsive Polymers”, (S.C1), Glasgow, 1988 (R)

13. Mungiu O.C., Georgeta Ionescu, Gioconda Dobrescu, Costea I.: Effect of Boicil Tablets on Early Embryogenesis, Organogenesis and Foetus in Three Succesive Generations of Mice and Rats, Book of Abstracts the 1991 EUROTOX Conress – Maastricht – Olanda, nr. 116 (R)

14. C. Lupuşoru, Dumitrescu S., Mungiu O.C., Elena Albu, Bredetean O., Mihaela Cerbu, Matilde Jude: Set of Test for Screening on the Immun System, vol. de rezumate al celui de al VIII-lea Congres Internaţional de Imunologie, Budapesta 23-28 august, Ed. Springer Hungarica nr. 22 (594), 1992 (R)

15. Mungiu O.C, Ionescu G.D., Atohie C., Chiriţa V.: Sex and circadian variation of the opioid-benzodiazepine interaction in mice, 7th World Congress on Pain, Paris – Franţa, Book of Abstracts, p. 202, 1993 (R)

16. Ionescu G.D., Mungiu O.C., Neamţu C., Haulică I.: Experimental data regarding the renin-angiotensin (RAS) and enkephalin-endorphin system (EES) implication in stress analgesia, 7th World Congress on Pain, Paris – Franţa, Book of Abstracts, p. 206, 1993 (R)

17. Mungiu O.C., Ionescu G.D., Dragomir B., Topoliceanu F.: Pharmacological screening of the original vegetal product PT 2A, volum de rezumate, 11th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology; University of Medical Science, Tabriz-Iran,1993, p. 159, (R)

18. Mungiu O.C., Georgeta Dunărea Ionescu, Dragomir B., Topoliceanu Fl.: Pharmacological Screening of Original Vegetal Product PT 2A, volum de rezumate, Al XI-lea Congres iranian de fiziologie şi farmacologie, 17-20 mai 1993, Tabriz – Iran (R)

19. Mungiu O.C., Georgeta Dunărea Ionescu, Cristina Antohie, Chiriţa V.: Sex and circadian variations of the Opioid-Benzodiazepine Interaction in Mice, volum de rezumate, al VII-lea Congres asupra durerii, Paris, 22-27 august 1993 (R).

20. Georgeta Dunărea Ionescu, Mungiu O.C., Neamţu Cornel, Haulică I.: Experimental Data Regarding the Renin-Angiotensin and Enkephalin-Endorphin System; Implication in Stress Analgesy”, volumul celei de a XIV-a întâlnire a Societăţii Internaţionale de Neurochimie, Montpellier, Franţa, 22-27 august 1993 (R)

21. Mungiu O.C., Neamţu C., Ionescu G.D., Bredetean O., Tuluc Fl., Rosco V.: Sex-variation on the opioid benzodiazepine interaction in mice and rat. , Fourth International ISSX Meeting, ISSX-Proceedings, Seatle, Washington, USA, vol.8, pp. 351, 1995 (R)

22. Mungiu O.C., Sandu L.: Cercetari experimentale privind interacţiunile farmacologice ale analgeticelor. volum de rezumate, Al IV-lea Congres Naţional de Anestezie şi Terapie Intensivă din Republica Moldova; Chişinău, 20-22 octombrie 1995 (R)

23. Mungiu O.C., Dorneanu V., Spac A., Mihaiescu T., Bredetean O., Tuluc Fl., Ionescu G.D., Antohie C.: Aspecte farmacocinetice ale produsului farmaceutic “Fenitoin” în faza I a experimentării clinice, volumul Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe medicobiologice “Mecanismele morfofuncţionale de adaptare şi corecţia dereglărilor patologice”, Chişinău, p. 93, 1995 (R)

24. Ionescu G. D., Antohie C., Bredetean O., Oniscu C., Mungiu O.C.: AMI-2: a new centrally acting non-opiate analgesic, 1st Congress of the European Federation of IASP Chapters – Book of abstracts 1995, pag.106 (R)

25. Mungiu O.C., Ionescu G. D., Bredetean O., Antohie C.: Opiod-benzodiazepine interaction in mice, 1st Congress of the European Federation of IASP Chapters – Book of abstracts 1995, pag.102 (R)

26. Mungiu O.C., Carasevici E., Zugun F., Ionescu G. D., Bredetean O., Tuluc F.: Evaluarea acţiunii oncoprotectoare şi analiza ADN la şobolani pretrataţi cu seleniu organic, Prima conferinţă internaţională de ştiinţe medicobiologice, Chişinău – Volum de rezumate, 1995, pag.91-92 (R)

27. Mungiu O.C., Bredetean O., Ionescu D.G., Antohi C., Tuluc Fl., Oniscu C.: Pharmacological data about a new centrally acting non-opiate analgesic: AMI-2, volum de rezumate, 8th World Congress on Pain, Vancouver, Canada, 1996, p.488 (R)

28. Mungiu O.C., Bredetean O., Ionescu D.G., Oniscu C.: AMI-2-A New centrally acting non-opioide analgesic derivate of paraaminophenol, II-Congress of the European Federation of IASP Chapters – Pain in Europe Book; Barcelona, Spania. Book of Abstracts, 1997, p.261 (R)

29. Mungiu O.C., Gradinariu F., Popa D., Matei A., Cazuc V., Bredetean O.: Experimental data regarding biochemical alterations induced by chronic administration of Metriphonate-Diazepam Associations, 6th European ISSX Meeting, ISSX Procedings, Gothenburg, Suedia, vol. ll, 1997, p.240 (R)

30. Pop C., Minzat I., Carasava M., Mungiu O.C.: Data on the protective effect of FE 15 in an arthrosis experimental model, 6th European ISSX Meeting, ISSX Procedings, Gothenburg, Suedia, vol. ll,1997 , p.52 (R)

31. Mungiu O.C.: Farmacodinamia da dor aguda, volum de rezumate, “Primo Congresso Internacional A.P.E.D. – C.A.R.”, Algarve, Portugalia, oct.1997 (R)

32. DG Ionescu, RL Gorduza, A Negru, Mungiu O.C.: Analgesic efficacity of some drug combinations to formalin test, no.60, Abstracts, 9th World Congress on Pain, Viena, Austria, August 22-27, 1999, p.21 (R)

33. Mungiu O.C., DG Ionescu, RL Gorduza, D Schifirnet, A Doniga: Variation in the analgesic effect of the methionine-fentanyl association in mice, no.114, Abstracts, 9th World Congress on Pain, Viena, Austria, August 22-27, 1999, p.164 (R)

34. Ionescu DG, Mungiu O.C., Gorduza RL, Negru A: Experimental data regarding analgesic efects of some drug association, Abstract Book, Pain in a Mediterranean Corner,Heraklion, Creta, March 1999, p.98 (R)

35. Mungiu O.C., Dunărea Georgeta Ionescu, Pavelescu M, Irina Jaba, Iftimie P. Dana, Dana Negru: Experimental data regarding the implication of L-Aspartyl-l-Phenylalanine – Methyl Ester (Aspartame) in pain and inflamation, volum de rezumate, Pain in Europe III Advances in pain research and therapy, Nice, 2000, p.202 (R)

36. Mungiu O.C., DG Ionescu, IM Jaba, ID Hăulică: Experimental data regarding the influence of zinc on nociceptive processes, Abstract Volume of european Congress on Current Treatment of Acute, Chronic and Cancer Pain, 1-3 iunie, Lugano, Elveţia, 2001 (R)

37. Mungiu O.C.: Actualităţi în farmacoterapia cu opioizi, vol. Realizările farmacologiei naţionale în perioada anilor 1971-2001, sub redacţia V. Ghicavii, Chişinău, 2001 (R)

38. Mungiu O.C., I. M. Jaba, D. G. Ionescu: Analgesic effect of L-arginine on acute pain models on mice, Abstract Book, 10th Congress of World Society of Pain Clinicians, Sardinia, Italia, 2002, ID 095 ( R)

39. Mungiu O.C., I. M. Jaba, D. G. Ionescu: Analgesic effect of L-tryptophan on acute pain models on mice, volum de rezumate, Congress Proceedings in International Monitor on Regional Anaesthesia and Pain Therapy (IMRAPT), First Joint World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy, Barcelona, Spania, 2002, ID 200 (R)

40. Mungiu O.C., DG Ionescu, IM Jaba, ID Hăulica: Experimental data regarding the influence of zinc on nociceptive processes, Abstract Book, 6eme Congres Annuel de la Societe Francais de Pharmacovigilance, Rennes, Franţa, 2002, ID 153, p.38 ( R)

41. Dunărea G. Ionescu, Irina M. Jaba, Mungiu O.C.: Zinc and Pain: Experimental Data, Abstracts, 10th World Congress on Pain, San Diego, California, USA, IASP Press, 2002, 1468-P16,p. 492-493 (R)

42. Mungiu O.C., Irina M. Jaba, Dunărea G. Ionescu: Study of the Analgesic Effect of Amino Acids on Acute Pain Models on Mice, Abstracts, 10th World Congress on Pain, San Diego, California, USA, IASP Press, 2002, 824-P94, p.278 (R)

43. Ion Poeata, Marcel Ivanov, Mungiu O.C.: Neurovascular decompression in trigeminal neuralgia, Abstracts, 10th World Congress on Pain, San Diego, California, USA, IASP Press, 2002, 138-P134, p.43 (R)

44. Mungiu O.C., IM Jaba, DG Ionescu: Study of the analgesic effect of three essential aminoacids on acute pain models on mice, Abstract Volume, 3rd Forum of European Neuroscience, Paris, France, 2002 (R)

45. I.M.Jaba, C.Neamţu, D.Vasincu, Mungiu O.C.: The involvement and significance of the Tyrosine N-terminal residue in nociception processes, volum de rezumate, Pain in Europe IV 2003, p.225 (R)

46. Mungiu O.C., I.M.Jaba, G.Manolidis, D.G.Ionescu, I.Haulica: Possible dual role of L-Arginine in nociceptive processing: involvement of L-Arginine-Kyotorphin system versus L-Arginine-nitric oxide pathway, volum de rezumate, Pain in Europe IV 2003, p.229 (R)

47. D.G.Ionescu, L.Badescu, X.Patras, Mungiu O.C.: Experimental data regarding the Propacetamol interactions with cardiovascular drugs, volum de rezumate, Pain in Europe IV 2003, p.355 (R)

48. Mungiu O.C., Jaba IM, Vasincu D, Manolidis G: The significance in pain modulation of the N-terminal aminoacidic sequence of certain atypical opioid peptides, II International Congress in Neuroregeneration, Rio de Janeiro, 2004, Abstracts 16 (R)

49. Mungiu O.C., Irina M.Jaba, Liliana Tartau, Georgios Manolidis, Bogdan Tamba: Antinociceptive Ativity of N-acetylaspartylglutamate in Experimental Models of Pain in Rats, Abstracts, 11th World Congress on Pain, august 21-26, 2005, Sydney, Australia, IASP Press, Seatlle, 2005, p. 54-55 (R)

50. Marcel Ivanov, Ion Poeata, Mungiu O.C.: Trigeminal Neuroalgia. Adaptation of Operative Technique to Local Economical Conditions, Abstracts, 11th World Congress on Pain, august 21-26, 2005, Sydney, Australia, IASP Press, Seatlle, 2005, p.354-355(R)

51. Mungiu O.C., Jaba IM, Tartau L., Tamba B, Cojocaru V, The role of systemically administered manganese in nociception, The 5th Forum of European Neuroscience, Abstracts, 2006, A004.11 (R)

52. Mungiu O.C., Irina M.Jaba, Liliana Tartau, Bogdan Tamba, Georgios Manolidis, The relation structure-analgesic activity for fragments of typical opioid peptides, European Journal of Pain, vol. 10, supplement 1, september 2006, S88 (R)

53. Mungiu O.C., Tartau L: Neuropathic pain in Romania: a pharmacoepidemiological approach, Eur. J. Pain, 11(S1), 2007, S82-83 (R)

54. Bohotin C, Bohotin V, Meriuta C, Mungiu O.C., Muresanu DF, Popescu CD, Low frequency repetitive magnetic stimulation of the sensitive cortex modifies spatial discrimination threshold of pain in the trigeminal area, FENS Congress, Bruxelles 2007, European Journl of Neurology, (2007), 14:228-229 (R)

55. Mungiu O.C., T. Lazăr, I.M. Jaba: Comparision of Bupivacaine with Fenthanyl and Ropivacaine for Labor Intermittent Epidural Analgesia with Top Expulsion Dose, Abstracts of The IXth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, Québec, 2008 T2W056 (R) .

56. Bogdan Tamba, I.M. Jaba, D. N. Şerban, Mungiu O.C: Preliminary Experimental Data Regarding the Antinociceptive Effect of Systemically Administered Cadmium, Abstracts of The IXth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, Québec, 2008, T2TH050 (R) .

57. Bogdan Tamba, I.M. Jaba, D. N. Şerban, D.G. Ionescu, Mungiu O.C: Preliminary Experimental Data Regarding the Antinociceptive Effect of Systemically Administered Copper, Abstracts of the 12th World Congress On Pain, Glasgow, Scotland, UK, 2008, PT 359 (R) .

58. Mungiu O.C, M. Daniela, I.M. Jaba, R. Ancuceanu: The Implementation In Romania Of The New Legislation Concerning The Medical Use Of Opioids, Abstracts of 12th World Congress On Pain, Glasgow, Scotland, UK, 2008, PW 079 (R).

59. Bogdan Tamba , I.M. Jaba, D. N. Şerban, Cătălina Bohotin, Mungiu O.C: The Influence of Sistematically Administered Divalent Trace Elements on the Nociceptive Process- New Experimental Data, The Journal of Clinical Pharmacology, Philadelphia, Pennsylvania, volume 48, number 9, 2008, p.1135 (R).

60. Mungiu O.C, Magdalena Leon, Bogdan Tamba , I.M. Jaba: The Role Of Endomorphin 2 In Inflammatory Hyperalgesia And Edema, The Journal of Clinical Pharmacology, Philadelphia, Pennsylvania, volume 48, number 9, 2008, p.1135 (R).

61. Mungiu O.C, Mihaela Silon, I. M. Jaba, Dunarea Ionescu, B. Tamba, M. I. Popa: Inorganic nanoparticles as carriers for efficient ketoprofen delivery, Conference Proceedings 2008, The First European Conference for Clinical Nanomedicine, The Euroean Journal of Nanomedicine, Basel, Switzerland, 2008 (R).

62. Bogdan Tamba , I.M. Jaba, D.G. Ionescu, Mungiu O.C: Preliminary Experimental Data Regarding The Antinociceptive Effect Of Systemically Administered Cobalt, Colorado SUA, 2008 (R).

 

IN TARA

1. Mungiu O.C., Gh.Gh. Popovici, Emilia Botez, Dana Caraman: Influenţa citorva antibiotice asupra glucozo-6-P-NADP-oxidoreductazei (G6PDH) în unele ţesuturi, Rezumat în vol. Celei de a IV-a Conferinte Naţionale de Fiziologie, Bucureşti, 4-6 octombrie 1967, p198 (R)

2. Lucia Moisa, Pavelescu M., Mungiu O.C., Anişoara Dobre: Modificările metabolice favorabile produse de unele substanţe anticonvulsivante, volumul sesiunii IMF Iaşi, dec. 1969 (R)

3. Mungiu O.C., Trandafirescu M.: Influenţa unor antibiotice asupra activităţii unor oxidoreductaze din rinichiul şi ficatul de şobolan, volumul Consfătuirii de Biochimie, Bucureşti, dec.1970 (R)

 

4. Gh.Gh. Popovici, Mungiu O.C., Maria Filip, Dana Caraman, Ababei L.: The Influence of Some Antibiotics on Pyridine-Nucleotide Metabolism in the Rat Liver and Kidney, volumul Conferinţei de Fiziologie, Braşov, 1970 (R)

5. Viorica Gavat, Lucia Alexa Maria Filipiuc, Mungiu O.C.: Testarea pesticidelor pe animale de laborator, volumul Simpozionului “Animalul de laborator”, Bucuresti, 1975, p.47 (R)

6. Ana Iacubovici, Ababei L., Pavelescu M., Topoliceanu Fl., Mungiu O.C.: Inhibiţia activităţii unor oxidoreductaze după tratamentul cu rifampicină, Rez. în vol. Simpozionului de Biochimie al Academiei R.S.R., mai 1973 (R)

7. Carasievici E., Mungiu O.C.: Megadoze de acid ascorbic in tratamentul tumorilor maligne, volum de rezumate, a II-a Consfătuire pe ţară de Farmacologie Clinică, 21 nov. 1980, Bucureşti (R)

8. Mungiu O.C., Gavrilita L., Viorica Popa, Radulescu D., Oita N.: Cercetarea farmacologică a unor derivaţi de dietilaminoetanol, rezumat publicat în vol. Sesiunii Ştiinţifice a cadrelor didactice, I.M.F. Iaşi, 1983, p.46 (R)

9. Mungiu O.C., Mihaiescu V.: Model universitar şi adaptare, vol. “Adaptarea studentului”, ed.IMF Iaşi, 1985, p.162 (R)

10. Eliza Gafiteanu, Ioana Matei, Braha S., Mungiu O.C.: Cercetări privind bioechivalenţa unor comprimate cu salazosulfapiridine, vol. de rezumate al Simpozionului II de Biofarmacie, Cluj, 1986, p.7 (R)

11. Mungiu O.C.: Variaţii de captare a 2-deoxi-n-14C-glucozei în timocitele de şobolan sub influenţa cortizolului şi a unor antibiotice, volumul celei de a XV-a Reuniune Nationala de Imunologie, 29-30 mai 1986 (R)

12. Mungiu O.C., Chirita V., Boisteanu P., Pirozynski T.: Terapia cu neuroleptice depot în bolile psihice cu evoluţie îndelungată. Consideraţii farmacoclinice, volum de rezumate, Sesiunea ştiinţifică I.M.F. Iaşi, 1987, p.85 (R)

13. Mungiu O.C., Alina Mungiu, Chirita V., Pirozynski T.: Aspecte metodologice experimentale în depresii, volumul celei de a IV-a Consfătuire pe ţară de Farmacologie şi Terapeutică, Bucureşti, 13-14 octombrie 1989 (R)

14. Mungiu O.C., Chirita V., Pirozynski T.: Medicaţia anxiolitică. Consideraţii farmacoclinice, rezumat în vol. celei de a IV-a Consfătuiri pe ţară de Farmacologie şi Terapeutică, Bucureşti 13-14 octombrie 1989 (R)

15. Mungiu O.C., Chirita V., Pirozynski T: Consideraţii clinico-farmaceutice în terapia cu neuroleptice cu acţiune prelungită, volumul celei de a IV-a Consfătuire pe ţară de Farmacologie şi Terapeutică, Bucureşti, 13-14 octombrie 1989 (R)

16. Mungiu O.C., Chirita V., Alina Mungiu, Pirozynski T.: Aspecte metodologice experimentale în studiul substanţelor antidepresive, vol. Simpozionului de Farmacologie Clinică, Bucureşti, 1989 (R)

17. Mungiu O.C., Topoliceanu Fl., Eliza Gafiteanu: Pharmacological Interactions between Nifedipin and Trimag at Cardiovascular and Respiratory Level in Dog, Rez. în vol. Congresului Internaţional asupra Magneziului, Tg.Mureş, 1989, p.27 (R)

18. Mungiu O.C.: O nouă abordare a tratamentului durerii intratabile: ganglionectomia senzorială retrogradă cu adriamicina, Buletin informativ Durerea – ARSD, Buc., nr. 6, pp. 2, 1992 (R)

19. Mungiu O.C.: Şoldul dureros: indicaţii terapeutice, Buletin informativ Durerea – ARSD, Buc., nr. 8, pp. 1, 1992 (R)

20. Mungiu O.C.: Alergiile postzosteriene – terapie, Buletin informativ Durerea – ARSD, Buc., nr. 8, pp. 2, 1992 (R)

21. Mungiu O.C., Georgeta Dunărea Ionescu, Cristina Antohie: Date preliminare privind influenţa sexului asupra interacţiunii morfină-diazepam la şoarece, volumul manifestării Ziua Medicamentului, ed.I, Iaşi, 19 februarie 1993 (R)

22. Mungiu O.C., Georgeta Dunărea Ionescu, Cristina Antohie: Variaţii circadiene în interacţiunea opioide-benzodiazepine la şoarece: date preliminare, volumul manifestării Ziua Medicamentului, ed.I., Iaşi, 19 februarie 1993 (R)

23. Mungiu O.C.: Date farmacocinetice privind agenţii terapeutici utilizaţi în terapia tireotoxicozelor, volumul manifestării Al X-lea Simpozion de Endocrinologie “Tireotoxicozele”, Iaşi 7-8 mai 1993 (R)

24. Gafitanu E., Cojocaru I., Cojocaru M., Dorneanu V., Mungiu O.C., Tuluc F.: Cercetări asupra cineticii de eliberare şi difuzie a propifenazonei din supozitoare, Al IV-lea simpozion de biofarmacie şi farmacocinetică, volum de rezumate 1994, pag.4 (R)

25. Mungiu O.C., Dorneanu V., Mihaescu A., Spac F., Bredetean O., Ionescu G. D., Tuluc F., Antohie C.: Cercetări privind biodisponibilitatea la om (faza I) a produsului farmaceutic Fenitoin, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a cadrelor didactice – Volum de rezumate,1994, pag.79(R)

26. Mungiu O.C., Carasievici E., Zugun F., Ionescu G.D., Bredetean O.: Date experimentale asupra acţiunii oncoprotectoare şi a analizei ADN-ului la şobolani pretrataţi cu Selenium organic (orga-sel-50), Al X-lea Congres Naţional de Farmacie – Volum de rezumate 1994, pag.392-393 (R)

27. Neamţu C., Mungiu O.C., Neamţu M., Rosca V.: Influenţa benzodiazepinelor asupra analgeziei induse de morfină. Durerea acută şi cronică 1994, 2, (1):pag.42 (R)

28. Tuluc F., Chirvasa D., Bredetean O., Mungiu O.C.: Cercetări experimentale privind influenţa unor derivaţi flavonoidici originali asupra musculaturii netede la şobolan, Simpozionul Naţional de Farmacie – Volum de rezumate 1995, pag.53-54 (R)

29. V.Ambarus, Mungiu O.C.: Realitati şi perspective ale cercetării ştiinţifice medicale universitare, volumul Congresului „Ştiinţa la sfârşit de mileniu”, 22-24 mai, Bucureşti, 1996 (R)

30. L.Sandu,.Alon, J.Vervauteren, Mungiu O.C., M.Lotan, G.Varrassi, V.Dinca: Mecanismele analgeziei medulare – aspecte practice, volumul celui de al XX-lea Simpozion al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, Bucureşti, 15-18 mai 1996 (R)

31. Mungiu O.C. : Rolul receptorilor serotoninergici în emeză, volumul celui de al-XX-lea Simpozion al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, Bucureşti, 1996 (R)

32. Cristina Gavrilescu, Cranguta Paraschiv, Livia Padure, J.Hurjui, Mungiu O.C.: Accidente determinate de sevrajul la nitrati si anticalcice, volumul celei de a XXX-a Sesiune ştiinţifică anuală, Iaşi, 12-14 iunie 1996(R)

33. Georgeta Dunărea Ionescu, Mungiu O.C., G.Dobrescu, I.Costea: Evaluarea teratogenezei şi embriotoxicităţii pe trei generaţii succesive a produsului farmaceutic BOICIL COMPRIMATE, volumul Simpozionului Naţional “Implicaţii Normale şi Patologice ale Endoteliului Vascular”, Iaşi, 25-26 oct. 1996 (R)

34. Mungiu O.C., C.Neamţu: Strategii farmacologice noi in analgezie, volum de rezumate al manifestării “Zilele Sfintei Apollonia”, ediţia a-VII-a, Iaşi, 7 febr.1997 (R)

35. C.Neamţu, Mungiu O.C., A.Neamţu, Gabriela Titu: Mediatori neopiaţi ai transmisiei centrale a durerii, volum de rezumate al manifestării “Zilele Sfintei Apollonia”, ediţia a-VII-a, Iaşi, 7 febr.1997 (R)

36. Mungiu O.C., M.Pavelescu, G.D.Ionescu, S.Mihailovici, O.Bredetean, F.Gherase, C.Antohie: Determinarea toxicităţii acute şi a unor efecte farmacodinamice ale unor produse originale, volum de rezumate al manifestării “Zilele Sfintei Apollonia”, ediţia a-VII-a, Iaşi, 7 febr.1997 (R)

37. G.D.Ionescu, C.Antohie, O.Bredetean, Mungiu O.C.: Date experimentale privind comportamentul la durere după administrarea produsului AMI-2, volum de rezumate al manifestării “Zilele Sfintei Apollonia”, ediţia a-VII-a, Iaşi, 7 febr.1997 (R)

38. O.Bredetean, Mungiu O.C.: Determinarea actiunii antihialorunidazice a unor produse farmaceutice originale, volum de rezumate al manifestării “Zilele Sfintei Apollonia”, ediţia a-VII-a, Iaşi, 7 febr.1997 (R)

39. Mungiu O.C., O.Bredetean, G.D.Ionescu: Manifestari buco-dentare post medicamentoase: o evaluare critică a literaturii, volumul Sesiunii de comunicări a Facultăţii de Stomatologie, U.M.F. Iaşi, martie 1997 (R)

40. F.Gradinaru, P.Dragnea, Mungiu O.C.: Impactul asupra sistemului nervos central şi periferic al interacţiunii experimentale diazepam- triclorfon, volumul celei de a-XXXI-a Sesiune Ştiinţifică Anuală, Institutul de Igienă Iaşi, 10-11 aprilie 1997 (R)

41. C.Gavrilescu, E.Sdrobescu, R.Waszkiewicz, J.Hurjui, Mungiu O.C.: Cefaleea şi consumul de medicamente: cauză sau efect? , volumul celei de a XXXI-a Sesiune Ştiinţifică Anuală, Institutul de Igienă Iaşi, 10-11 aprilie 1997 (R)

42. Mungiu O.C.: Medicamente cu acţiune antireumatică, analgezică din gama Boicil, produse de Exhelios Timişoara”, volumul simpozionului Iaşi-Denta, Iaşi-Medica, Iaşi-Pharma, 17 sept.1997(R)

43. Mungiu O.C.: Ce este durerea? Repere fiziologice şi farmacodinamice, volumul celei de a-II-a Manifestare “Ziua KRKA”, Sinaia, 11 oct.1997 (R)

44. Mungiu O.C., D.G.Ionescu: Consideraţii privind aspectele metodologice în algeziologia experimentală, Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi, 1999, E.2, p.6 (R)

45. Mungiu O.C., C. Ghiciuc: Evaluarea şi tratamentul durerii cronice la copii – experienţa italiană, Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed.UMF Iaşi, 1999, E.7, p.14 (R)

46. Donica A, Golubenco I, Gorgos A, Cerempei A, Cotlear V, Moraru O, Ceban E, Goric M, Tuluc F, Mungiu O.C.: Studiul interacţiunii medicamentoase între componentele anesteziei generale şi alte medicamente precum şi cu xenobiotice nemedicamentoase, Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi, 1999, P 13, p.32 (R)

47. A.Donica, M Donica, I Colubenco, A Gorgos, D Schifirnet, S Buiuc, F Tuluc, Mungiu O.C.: Consecinţele interacţiunilor medicamentoase între componentele anesteziei generale asupra presiunii intraoculare, Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi,1999, P 14, p.33 (R)

48. Tuluc F, Bultmann R, Mungiu O.C., Starke K: Efectele unui derivat de adenozină asupra receptorilor P2 din ţesuturi intacte, Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi, 1999, P 22, p.42(R)

49. C M Gavrilescu, C Paraschiv, R Waskiewicz, E Strobescu, M Statescu, J Hurjui, Mungiu O.C.: Manifestări dermatologice secundare administrării de medicamente. Aspecte actuale de algeziologie şi farmacologie, ed. UMF Iaşi, 1999, P38, p.58 (R)

50. Mungiu O.C.: Interacţiunile farmacologice ale medicaţiei antihipertensive – factori de risc la vârstnici, Rezumate, Al II-lea Simpozion Naţional – Factori de Risc Cardiovasculari la Vârstnici, Iaşi, 1999, p.89 (R)

51. Gavrilescu C, Cotea I, Strobescu E, Waszkiewicz R, Hurjui J, Mungiu O.C.: Expresia pulmonară a reacţiilor adverse medicamentoase la vârstnic, Rezumate, Al II-lea Simpozion Naţional – Factori de Risc Cardiovasculari la Vârstnici, Iaşi, 1999, p.46 (R)

52. Gavrilescu C, Paraschiv C, Cotea I, Morosanu D, Strobescu E, Stanescu M, Hurjui J, Mungiu O.C.: Anticalcicele ca factori de risc cardiovascular, Rezumate, Al II-lea Simpozion Naţional – Factori de Risc Cardiovasculari la Vârstnici, Iaşi, 1999, p.44 (R)

53. Mungiu O.C., Ionescu DG, Scripcariu P, Tuluc F, Negru D, Negru S: Cercetări preliminare privind implicarea metioninei în analgezie, Rezumate, Simpozionul Naţional de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică, Constanţa, mai 1999, p.91(R)

54. Ionescu DG, Tuluc F, Scripcariu P, Rotaru I, Mungiu O.C.: Cercetări preliminare privind variabilitatea în funcţie de sex a parametrilor de analgezie cu metionină la şoarece, Rezumate, Simpozionul Naţional de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică, Constanţa, mai 1999, p.92 (R)

55. I.Haulică, C. Neamţu, Mungiu O.C., M. Pavelescu, V. Chiriţă, R. Chiriac: Central mechanism for controlling the nociceptive processes and thier implications in medical practice, Fiziologia/ Physiology vol. 10. 2000 suppl. 1, p.11 (R)

56. Mungiu O.C.: Actualităţi privind toleranţa şi dependenţa la opiacee. Rezumate, Al 2-lea Simpozion de Farmacologie Terapeutică şi Toxicologie Clinică, Arad, 25-27 mai, 2000, p.15 (R)

57. Mungiu O.C.: Experienţa noastră în învăţământul de farmacologie clinică, Rezumate, Al 2-lea Simpozion de Farmacologie Terapeutică şi Toxicologie Clinică, Arad, 25-27 mai, 2000, p.117 (R)

58. Mungiu O.C.: Actual features regarding the molecules involved in the algesic process at periferical level, volum de rezumate, First International Congress of The Romanian Society For Cell Biology, Iaşi, 7-10 iunie 2000, p.15 (R)

59. Georgeta Dunărea Ionescu, Mungiu O.C.: The involvement of methionine in experimental analgesia, volum de rezumate, First International Congress of The Romanian Society For Cell Biology, Iaşi 7-10 iunie 2000, p.15 (R)

60. Victor Cojocaru, Luiza Elena Cojocaru, Mungiu O.C.: Interferenţa psihiatrică a durerii, Durerea acută şi cronică, nr.1, 2000, p.47 (R)

61. A. Donica, I. Colubenco, A. Gorgos, Mungiu O.C.: Polimedicaţia în ATI, Durerea acută şi cronică, nr.1, 2000, p.102 – 103(R)

62. V M Diaconescu, G Iosep, Mungiu O.C.: Butorphanolul, o alternativă în analgezia conştientă, Infomedica, no. 1, 2001, p. 34-38 (R)

63. Mungiu O.C., R Chiriac: Progrese în terapia cu antiinflamatoare, analgezice şi antireumatice, Terapeutica, vol.5, supliment, 2001, p.87 (R)

64. Mungiu O.C., C. Dinu, V Costinescu:Durerea: de la moleculă la conştientizare, Volum rezumate Conferinţa Naţională ORL şi Chirurgie Cervico-facială cu tema “Durerea în ORL”, Bucureşti, 6-8 iunie 2001 (R)

65. Mungiu O.C.: Dimensiuni noi în terapia cu opioizi, Terapeutica, vol.5, supliment, 2001, p.7 (R)

66. Mungiu O.C., DG Ionescu, I Mandreci, IM Jaba, ID Haulică: Zincul şi durerea-efecte experimentale la şobolan, Terapeutica, vol.5, supliment, 2001, p.24 (R)

67. D.G. Ionescu, I.M. Jaba, V. Cojocaru, L. Tarţău, D. Negru, I.D. Haulică, Mungiu O.C.: Zincul şi durerea-efecte experimentale la şoarece, Terapeutica, vol.5, supliment, 2001, p.24 (R)

68. IM Jaba, DG Ionescu, A Andronic, Mungiu O.C.: Cercetări preliminare privind acţiunea analgezică a DL-leucinei, Terapeutica, vol.5, supliment, 2001, p.24 (R)

69. C Gavrilescu, D Munteanu, R Bezerghian, S Patrascanu, R waszkiewicz, I Hurjui, Mungiu O.C.: Afecţiunile iatrogene medicamentoase ale sistemului muscular, Terapeutica, vol.5, supliment, 2001, p.35 (R)

70. C Gavrilescu, D Munteanu, R Bezerghian, S Patrascanu, R waszkiewicz, I Hurjui, Mungiu O.C.: Efecte secundare psihiatrice la medicaţia folosită într-o clinică medicală, Terapeutica, vol.5, supliment, 2001, p.73 (R)

71. DG Ionescu, Mungiu O.C.: Laboratorul central de testare a medicamentului – 15 ani de activitate, Terapeutica, vol.5, supliment, 2001, p.75(R)

72. MJ Aldea, D Dragomir, M Gavriluţ, M Stamatin, Mungiu O.C., C Diaconu: Program privind strategiile analgezice la naştere, Vol. Rezumate “Zilele Medicale V. Dobrovici”, ed a 7-a, Iaşi, 7-9 iunie 2001 (R)

73. I. M. Jaba, D. G. Ionescu, Mungiu O.C.: Investigarea acţiunii analgezice a izomerilor dextrogiri ai unor aminoacizi esenţiali, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, vol. VI, supliment, a III-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică, reunit cu The 5th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balcanic Countries, Constanţa, 2002, 38, p.27-28 (R)

74. D. G. Ionescu, I. M. Jaba, Mungiu O.C.: Influenţa zincului asupra unor modele de nocicepţie acută, Terapeutică, Farmacologie si Toxicologie Clinica, vol. VI, supliment, a III-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică, reunit cu The 5th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balcanic Countries, Constanţa, 2002, 42, p.29-30. (R)

75. Irina M. Jaba, Dunărea G. Ionescu, Mungiu O.C.: Acţiunea analgezică a izomerilor dextrogiri ai unor aminoacizi esenţiali, Rezumatele Lucrărilor Ştiinţifice, vol. II, Al XII-lea Congres Naţional de Farmacie, Bucureşti, 2002, p.399-400 (R)

76. Mungiu O.C.: Realităţi şi perspective în terapia cu analgezice, Rezumatele Lucrărilor Ştiinţifice, vol. II, Al XII-lea Congres Naţional de Farmacie, Bucureşti, 2002, p.356 ( R )

77. Mungiu O.C.: Perspective în tratamentul durerii, Volum de rezumate, Reuniunea româno-britanică, Actualităţi în tratamentul durerii acute şi cronice, 26-28 septembrie 2002, Cluj-Napoca, Jurnalul Român de Anestezie Terapie Intensivă, vol 9, supliment, p.12-14 ( R )

78. Mungiu O.C.: Canabinoizii şi durerea neoplazică, Volum de rezumate, Reuniunea româno-britanică, Actualităţi în tratamentul durerii acute si cronice, 26-28 septembrie 2002, Cluj-Napoca, Jurnalul Român de Anestezie Terapie Intensivă, vol 9, supliment, p.17 ( R )

79. Donica A, Muresan A, Jorza G, Ştefan I, Prie A, Leustean R, Mungiu O.C.: Avantajele utilizării stimulatorului de nerv periferic în blocurile de plex brahial, Volum de rezumate, Reuniunea româno-britanică, Actualităţi în tratamentul durerii acute şi cronice, 26-28 septembrie 2002, Cluj-Napoca, Jurnalul Român de Anestezie Terapie Intensivă, vol 9, supliment, p.109-110( R)

80. G.Manolidis, I.M.Jaba, D.Vasincu, D.G.Ionescu, Mungiu O.C., I.Haulica: New data concerning the functions of nitric oxide in peripheral and spinal nociceptive sensibility, Abstracts Volume, The first international workshop in neuroscience, Bucureşti, 2003, p.123 ( R)

81. Mungiu O.C.: Locul farmacoeconomiei în cadrul farmacologiei sociale, Symposium first steps in pharmacoeconomics, 2003, Bucuresti (R)

82. Irina M. Jaba, Georgios Manolidis, Decebal Vasincu, Mungiu O.C.: Importanţa secvenţei aminoacide N-terminale pentru activitatea analgezică la peptidele opioide atipice, volumul manifestării Ziua medicamentului la INF,27 martie 2004, p.81-87 (R)

83. G. Manolidis, Irina M. Jaba, D. Vasincu, G. Ionescu Dunărea, C. Neamţu, Mungiu O.C., I. Hăulică: Experimental data regarding the influence of L-arginine/no synthase/ nitric oxide cascade on central nociceptive sensibility,Fiziologia, vol. 14, 2004, Timişoara (R)

84. Mungiu O.C., Irina Jaba: Alternative la analgezia cu opioizi- conceptul lui Colpaert, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p. 19-21(R)

85. Mungiu O.C., Liliana Tarţău: Potenţarea efectelor antinociceptive ale asocierii tramadol-metamizol în doze subanalgezice într-un model de durere viscerală la şoareci, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.25-27 (R)

86. Dunărea Ionescu, H.Chiriac, Gh. Iacob, S. Teleman, A. Andronic, Mungiu O.C.: Cercetări privind biocompatibilitatea unor purtători magnetici amorfi, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.86 (R)

87. Maria M. Pastramagiu, Irina T. Cernescu, Dunărea Ionescu, A. Andronic, Mungiu O.C.: Date preliminare privind efectul algeziant al enalaprilului la şobolan, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.87 (R)

88. Maria M. Pastramagiu, Irina T. Cernescu, Dunărea Ionescu, A. Andronic, Mungiu O.C.: Cercetări experimentale privind influenţa zincului asupra sensibilităţii dureroase la şoareci, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p. 88 (R)

89. Cristina Ghiciuc, Liliana Tarţău, Irina M. Jaba, Irina Chiricuţă, Dana Negru, Adrian Andronic, Mungiu O.C.: Metodă alternativă la experimentele pe animale, Medicament şi Durere, Ziua Medicamentului, Ediţia a XIII-a, 2004, Editura Gr. T. Popa, p.98 (R)

90. G.Manolodis, I.M.Jaba, D.Vasincu, G.Ionescu Dunărea, C.Neamţu, O.Rădăşanu, Mungiu O.C., I.Haulică: Experimental Data Regarding the Influence of L-Arginine/NO Synthase/Nitric Oxide Cascade on Central Nociceptive Sensibility, Fiziologia-Phisiology, 2004, vol.14, supplement (R)

91. Cătălina Lionte,V.Şunel, S.Teleman, Mungiu O.C., L. Şorodoc, Victoriţa Laba: Noi derivaţi ai metioninei în tratamentul intoxicaţiei acute cu Panadol®, Al V-lea Congres Internaţional de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică,Volum de rezumate, 2004, p.142 (R)

92. G.Manolidis, F.G.Frunză, V.Bild, I.M.Jaba, D.Vasincu, O.Rădăşanu, Mungiu O.C., I.Haulică: Cercetări privind influenţa nitrotirozinei asupra sensibilităţii nociceptive, Primul simpozion al Societăţii Naţionale de Neuroştiinţe, Program şi rezumate, 2004, p.62 (R)